Her lages metadon til norske lar-pasienter

De holder til i et anonymt bygg i Oslo med strenge sikkerhetstiltak. Denne fabrikken forsyner norske lar-pasienter med metadon.

Det produseres store mengder sterke, avhengighetsskapende stoffer i lokalene, og det legges derfor stor vekt på sikkerheten. Men metadon-produsenten DNE Pharma har aldri opplevd innbrudd.

Dunk, dunk. Dunk, dunk. Dunk dunk.

Små, brune medisinflasker flytter seg taktfast bortover samlebåndet. Blank væske fylles på. Korte metallarmer setter på korkene og skrur til.

Les hele saken med abonnement