«Sjaman» dømt til seks års fengsel for seksuelle overgrep

En 50 år gammel mann fra Tysfjord er i Hålogaland lagmannsrett dømt til seks års fengsel for seksuelle overgrep mot fire jenter mellom 16 og 18 år, melder NRK.

Tettstedet Kjøpsvik i Tysfjord kommune er stedet hvor mange av overgrepene mot barn og mindreårige har skjedd.

Mannen skal ha utgitt seg for å være sjaman overfor de fornærmede. Dommen er i tråd med aktors påstand og er skjerpet med et halvt år i forhold til dommen fra Salten tingrett i desember i fjor.

Rettssaken og dommen er den første av flere rettsoppgjør etter det store sakskomplekset som begynte da elleve kvinner og menn fra Tysfjord i juni 2016 delte sine overgrepshistorier i VG.

Lagmannsretten var enig med tingretten og la vekt på at både tiltalte og flere av ofrene var sårbare. Det ble fremhevet at ofrene likevel var mer utsatt enn gjerningsmannen. En av kvinnen er erklært psykisk utviklingshemmet, og ifølge dommen utnyttet 50-åringen dette.

De seksuelle overgrepene har skjedd over hele landet mellom 2011 og 2014 fra Sør-Norge og opp til Tysfjord og Bodø, hvor han bodde i en campingvogn en periode. Mannen soner for tiden en dom for familievold

I tillegg til fengselsstraffen er mannen dømt til å betale de fire kvinnene en oppreisningserstatning på til sammen 620.000 kroner.