Norge

«Alle ba meg om å være mer utadvendt»

Da kunster Terese Antonsen vokste opp, fikk hun beskjed om at hun måtte lære å selge seg selv. Les om fem introverte i fem ulike yrker.

  • Ida De Rosa

I dag skriver Aftenposten at ekstroverte fremdeles dominerer det norske jobbmarkedet.

Ektroverte egenskaper ofte etterlyses i jobbannonser, selv når det ikke er nødvendig for stillingen.

Mentor og mangeårig sjef, Ingfrid Landsnes, sier at det at hun har latt seg fascinere av de ekstroverte, har ført til feilansettelser.

Aftenposten har intervjuet fem ansatte i fem ulike yrker som selv kaller seg introverte om fordelene og ulempene ved å være introvert i dagens arbeidsmarked.

Hvordan kommuniserer du på jobb? Ta Aftenpostens nye jobbtest!


Psykolog: — Vanskeligere å få jobb for introverte

— Det at jeg er introvert, gjør at jeg ofte kan ting ingen andre kan. Jeg kan observere og reflektere mens de andre snakker. Jeg kan stå tidlig opp og spise frokost når jeg er på konferanser, og er ikke redd for å bli mislikt. Det får sjelden store direkte konsekvenser, sier psykolog Rolv Marvin Bøe Lindgren.

Psykolog Rolv Marvin Bøe Lindgren.

Bøe Lindgren overlater salgsjobbene til andre, drar lite på kurs og konferanser, men leser desto mer. Han tror det er blitt vanskeligere å få jobb som introvert i dagens arbeidsmarked.

— Det er ikke noe jeg tror, men noe jeg vet. Vi lever i et sosialt tyrrani hvor det blir sett på som unormalt ikke å ha et desperat behov for å ha mennesker rundt seg til alle døgnets tider og uansett hvor man er. Samtidig er det oppstått en slags «introvert pride»-bevegelse, som kom etter en artikkelserie om introverte i 2003, sier Bøe Lindgren.

Frisør: — Måtte skape min egen arbeidsplass

Frisør, sminkør og maskør Anita Jacobsen Marø har et yrke som de fleste ikke ville forbinde med å like stillhet og ro til å tenke. Så måtte hun også skape sin egen arbeidsplass.

Frisør og sminkør Anita Jacobsen Marø.

— Jeg ønsker stillhet når jeg når jeg skal være kreativ til å skape klippinger og farger for mine kunder. Derfor har jeg bare én og én kunde av gangen. Der forsøker jeg å stenge alt stress ute med et rolig tempo, vakker musikk. Min salong skal være et godt sted for myke samtaler eller bare stillhet, sier Jacobsen Marø. Det at hun er introvert, gjør at hun får kontakt med sin egen styrke og kreativitet, mener hun.

— Siden jeg ønsket å jobbe som frisør og sminkør, men er introvert, måtte jeg starte min egen salong. Ikke mange frisører ønsker å jobb i «zenmodus», slik jeg gjør.

Anbudsleder: — Bruker ikke møter til å lade opp batteriene

Jarle Larsson er utdannet sivilingeniør og er anbudsleder i en oljeservicebedrift . Han misliker møter som ikke følger sakssporet og der deltakerne ønsker å dominere og bare bekrefte eget syn.

— Jeg karakteriserer meg selv som introvert fordi jeg har to ører og en munn og lytter eller snakker proporsjonalt med det. Jeg bruker ikke møter for å lade opp batterier, og er sjelden den som dominerer dem ved å snakke mest. Men jeg liker å være forberedt, er interessert i å lytte til andres synspunkter og å samle trådene. Møter jeg har ansvar for er ofte ferdige før tidsrammen, sier Larsson

Han tror introverte kan fungere bra i typiske ekstroverte roller som selger og meglere.

— En introvert selger kan fungere meget bra ved å lytte for å forstå behov og å fungere som en rådgiver, framfor å overvelde kunden med småprat og salgsargumenter. Og selv om det typiske idealet i arbeidslivet er nok å være ekstrovert, trenger de ekstroverte jo noen som kan lytte til dem på jobb.

Kunstner: — Prøvde å forandre meg til å bli som dem

Gjennom oppveksten opplevde kunstner og renholder Terese Antonsen at mange ekstroverte prøvde å forandre henne til å bli mer som dem selv.

— Hele oppveksten har jeg fått høre at jeg må bli mer utadvendt og «selge meg selv». De tror at jeg ville ha levd et bedre liv om jeg var mer ekstrovert. Dette er selvsagt godt ment fra deres side, men det er ikke noe du kan forandre.

Kunstner Terese Antonsen.

Hun tror mange ekstroverte kunne lært mye av introverte.— Kanskje det er på tide at vi introverte prøver å lære ekstroverte noe om det å nyte sitt eget selskap og stoppe opp av og til for å ha tid til ettertanke om det som virkelig er viktig i livet? spør Antonsen.

— Når jeg jobber hjemme med billedkunst så kan jeg sitte i timesvis uten å ha behov for å sosialisere med andre. Jeg har nok min egen indre verden mens ekstroverte har den ytre verden rundt seg sammen med andre mennesker.

Offentlig ansatt: — Kommer tydeligst frem i privatlivet

Siviløkonom Kjersti Helene Garberg er internasjonal koordinator i en offentlig etat. Hun mener hennes introverte sider kommer best frem på privaten.

Offentlig ansatte Kjersti Helene Garberg.

— På jobb opptrer jeg profesjonelt. Jeg tror veldig mange sørger for å utvikle de sidene av seg selv som man ikke er sterkest på, og derfor er det mange jobber som passer for introverte.P å jobb liker hun best rolige omgivelser, og å sitte på kontoret å skrive.

— Jeg liker ikke veldig mye intenst gruppearbeid hvor det er lite rom for å tenke selvstandige tanker i stillhet mellom gruppediskusjonene. Mine sterke sider i jobbsammenheng er nok at jeg har utholdenhet når det gjelder å grave meg ned i problemstillinger eller jobbe med større prosesser over litt tid. Jeg bruker mye tid og energi når jeg skal forberede en presentasjon eller innledning, sier Garberg.

Les også

  1. - Personligheten din kan bestemme jobbprestasjon

  2. Hvilken jobb passer du til?

  3. Ingenting galt med å være introvert

  4. Ingen vil ansette meg