Norge

Enighet i lønnsoppgjøret i privat sektor

OSLO/SUNNMØRE (Aftenposten) Partene meglet sammenhengende i 29 timer og 14 timer på overtid før de kom til enighet. Nå slipper arbeidsgivere og arbeidstagere det som kunne blitt den største streiken på 18 år.

Søndag ettermiddag ble det enighet i meglingen mellom LO, YS og NHO. Fra venstre: LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, Riksmegler Nils Dalseide og NHO-leder Kristin Skogen Lund.
 • Thomas Spence
 • Harald Stolt-Nielsen
  Journalist
 • Olav Eggesvik
  Journalist
 • Carl Alfred Dahl
  Nyhetsleder
 • Arnfinn Mauren
  Journalist

Partene kom til enighet i meglingen, 14 timer på overtid.

Begge partene har anbefalt sine medlemmer løsningen fra riksmeglingsmannen, som vil gå ut til uravstemning blant medlemmene.

Meglingsfristen gikk ut ved midnatt, og partene har siden meglet på overtid.

– Vi har sikret reallønnsvekst for alle medlemmene, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til pressen.

Partene er også enige om rammer og mål for en ny modell for privat avtalefestet pensjon (AFP), men det vil ikke medføre opptjening fra første krone. Ny AFP skal utredes i samarbeid med Regjeringen.

– Vi legger ikke kravet fra oss. Dette skal vi kjempe for, både politisk og overfor arbeidsgiverne. OTP er en lovfestet ordning, og i første omgang følger vi opp kravet overfor myndighetene i forbindelse med forslagene om endringer i tjenestepensjonene som nå er til behandling, sier LO-lederen.

Ny AFP-ordning kan bli klar neste år

«Den nye ordningen vil fortsatt være en kvalifiseringsordning, men AFP-pensjonen den enkelte får, vil henge tettere sammen med hvor mange år de har jobbet i en AFP-bedrift. På den måten vil flere, også yngre arbeidstagere, nyte godt av ordningen, og langt færre vil falle ut,» ifølge LO.

Ifølge NHO er målet å behandle en ny AFP-modell i mellomoppgjøret om et års tid.

– Hovedprinsippene for en ny modell vil gjøre AFP-ordningen mer rettferdig og mer forutsigbar for både arbeidstagere og for bedriftene, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund i en pressemelding.

Tror LO-medlemmene vil stemme ja til løsningen

Enigheten ble søndag ettermiddag godt mottatt ute blant LO-medlemmene. Mange var forberedt på at det kunne bli streik. Klubbleder for medlemmene i Fellesforbundet ved Ulstein Verft på Sunnmøre, Bjarne Pettersen, anslo før helgen sannsynligheten for streik til 95 prosent.

Klubbledere og tillitsvalgte ved verft og industribedrifter på Søre Sunnmøre er fornøyd med at det ikke blir streik. Fra venstre: Bjarne Pettersen (Ulstein Verft), Olav Høydalsvik (Kleven Verft) Vegard Moltu Nilsen (Ulstein Verft) og Bjørn Ytrestøyl (Brunvoll Volda). Sistnevnte er også leder for LO på Søre Sunnmøre.

– Mange var pessimistiske på forhånd. Men da AFP ble løftet ut av forhandlingene, samtidig som det ble en løsning på kost og losji for oss i industrien, så var det mulig å oppnå enighet. Nå tror jeg de fleste er fornøyd med at det ikke ble streik, sier Pettersen.

Han får støtte fra kollega Olav Høydalsvik ved naboverftet Kleven. En streik ville i løpet av en dag eller to ha lammet store deler av skipsbyggingen i Norge.

– Det er aldri hyggelig å gå inn i en konflikt. Jeg har ikke fått studert detaljene ennå, men jeg tror de fleste LO-medlemmene vil stemme ja til det anbefalte forslaget, sier Høydalsvik.

1950 kroner i året i generelt tillegg

Den økonomiske rammen for årets oppgjør anslås til 2,8 prosent årslønnsvekst.

 • Det generelle lønnstillegget blir på kr 1 i timen fra 1. april 2018, det vil si 1950 kroner i året.
 • I tillegg får lavtlønte et tillegg kr 2,50 i timen, kr 4875 i året, totalt kr 6825, til alle på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Lavlønnstillegget omfatter med andre ord de som tjener under 417.725 kroner i året.

– Dette er i tråd med vårt krav om økt kjøpekraft for alle våre medlemmer, samtidig som vi løfter de lavest lønnede, mange av dem kvinner, sier Gabrielsen.

Det var 0,1 prosent over NHOs tak ved forhandlingsstart.

– Det er det verdt. Vi er veldig lettet over å ha kommet til en løsning innen forsvarlige rammer, sier Skogen Lund.

AFP utsettes

Spørsmålet om AFP løftes altså nå ut av årets forhandlinger til grundigere analyser i samarbeid med regjeringen som er den tredje part i AFP-ordningen.

Det som ble den aller hardeste nøtten i årets oppgjør mellom NHO, og LO og YS på arbeidstagersiden, var kravet om tariffestet tjenestepensjon med opptjening av pensjonsrettigheter fra første krone.

Her sa NHO kontant dobbelt-nei: Arbeidsgiverne vil ikke tariffeste en rettighet som gjør at deres medlemsbedrifter får større utgifter enn konkurrenter som ikke organiserer seg.

Dernest mener NHO at kravet vil påføre bedriftene milliardutgifter som det ikke finnes dekning for. For LO er dette derimot et solidaritets- og lavlønnskrav som særlig vil gavne lavtlønnede og mange kvinner.

Meglingsresultatet betyr at LO aksepterer at tjenestepensjonene ikke blir tariffestet. Og spørsmålet om opptjening fra første krone overlates til Stortinget som skal behandle loven, sannsynligvis i år.

Både LO og NHO vil nå sette inn kreftene på å påvirke stortingsflertallet.

– Grunnen er at kravet ville betydd en betydelig kostnadsøkning for mange sårbare bedrifter innen service- og reiselivsbransjen. Vi skal huske at dette er «integreringsmaskiner» som ansetter mange sårbare mennesker i arbeidsmarkedet, sier Skogen Lund.

Gabrielsen avviser at LO har lidd nederlag med pensjonskravene:

– Vi har fått tettet hull i og sikret ny, forbedret og fremtidsrettet AFP-ordning. Vi har sikret «sliterne» som må gå av en god ordning. Og så gjenstår det en politisk runde om tjenestepensjonen, sier Gabrielsen.

Les mer om

 1. Streik
 2. Landsorganisasjonen (LO)
 3. NHO
 4. YS
 5. Lønn