Norge

Hjalp 2000 personer med å snyte på skatten. Nå venter mange år i fengsel.

En kvinne i 40-årene er dømt for det Skatteetaten betegner som et organisert angrep på velferdsstaten.

llustrasjonsbilde: En småbarnsmor er dømt for omfattende skattesvindel etter at hun hjalp 2147 kunder med falske fradrag på selvangivelsene.
  • Per Annar Holm
    Per Annar Holm

Hun kom til Norge fra et sørøstasiatisk land som barn, og allerede mens hun gikk på ungdomsskolen, tok hun på seg å føre foreldrenes selvangivelser, ifølge en fersk dom fra Eidsivating lagmannsrett.

Tidlig oppdaget hun at veien til lavere skatt gikk via fradragspostene, men hun finleste ikke reglene for hva det var lovlig å trekke fra.

Les hele saken med abonnement