Sykepleierstreiken stanses med tvungen lønnsnemnd

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) informerte tidligere tirsdag de parlamentariske lederne og regjeringen om beslutningen.

Fylkesleder i Sykepleierforbundet, Linda Lavik, har vært en av frontfigurene under sykepleierstreiken.

Det var VG som først meldte at regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd for å hindre den varslede lockouten i sykepleierstreiken.

– Anniken Hauglie (H) sier hun ikke hadde noe annet valg enn å avbryte sykepleierstreiken med tvungen lønnsnemnd.

Hun viser til at Helsetilsynet har konkludert med at det vil være umiddelbar fare for liv og helse dersom NHOs varslede lockout hadde blitt iverksatt fra onsdag av.

– Jeg har ikke mulighet til å overprøve Helsetilsynets faglige vurderinger, sier Haugli.

Etter den over tre uker lange sykepleierstreiken har NHO varslet lockout fra og med onsdag morgen. Det betyr at samtlige 500 sykepleiere som det er varslet plassoppsigelse for, og som omfattes av overenskomsten mellom NSF og NHO Service og handel/Abelia, ikke ville få gå på jobb.

Det ville inkludere sykepleiere ved sykehjem, pasienthoteller, respiratorteam, hjemmetjenester, rehabilitering, kirurgiske avdelinger og en alarmsentral.

Helsedirektøren avgjorde saken

Regjeringen lener seg altså på helsedirektørens vurderinger når de nå griper inn i arbeidskonflikten med tvungen lønnsnemnd.

Sykepleierstreiken ble igangsatt 25. oktober, da Norsk Sykepleierforbund (NSF) og NHO Service og Handel ikke greide å komme til enighet.

Konflikten dreier seg om både lønn og prinsipper. Sykepleierforbundet ønsker å heve de lavtlønnede og innføre en kommunal lønnsstige, med flere trinn enn de har i NHO.

Slik reagerer sykepleierne

Leder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund (NSF) mener NHO har satt regjeringen i en vanskelig posisjon.

– Det at NHO har satt regjeringen i en sånn posisjon at det setter liv og helse i fare for alvorlig syke pasienter, er jo veldig alvorlig, sier hun, og føyer til at hun ikke er overrasket over at regjeringen går til tvungen lønnsnemnd.

– Når man melder inn en lockout, vil jeg tro at alle har en tanke om hvor dette fører hen.

Men dette vil ikke få noen betydning for sykepleiernes lønnskrav, påpeker NSF-lederen.

– De ligger jo der. Nå er det opp til Rikslønnsnemnda å se på dette når de får saken i sine hender, sier hun.

– Fratar sykepleierne streikeretten

– Dette viser hvordan NHOs bruk av lockout i praksis tar fra sykepleierne streikeretten, siden det selvfølgelig fort blir fare for liv og helse og dermed tvungen lønnsnemnd, sier SV-nestleder Kirsti Bergstø.

– At en aktør som NHO gikk til dette skrittet, er svært alvorlig og har bidratt til en tilspissing av forholdene i arbeidslivet, sier hun.

Også Rødt beskylder NHO for å tvinge fram en tvungen lønnsnemnd.

– NHO Service og Handel tok ikke hensyn til liv og helse når de ville utestenge 501 sykepleiere fra sykehjem, gatehospital og respiratorteam. NHO gikk til dette uforsvarlige skrittet for å tvinge fram en tvungen lønnsnemnd for å hindre at Norges lavest lønte sykepleiere skal få bedre betalt, sier Rødt-leder Bjørnar Moxness.