Norge

Innfører flystopp for alle norske mikrofly. 13 omkommet i ulykker siden 2005.

Norges Luftsportforbund har nå innført midlertidig flyforbud for alle med mikroflybevis i Norge. Tre er omkommet i to ulykker de siste fem ukene.

To menn omkom da dette mikroflyet, med påsatte flytepongtonger, styrtet i fjellet i Meløy kommune tirsdag kveld. Bildet er tatt ved en annen anledning.
  • Jan Gunnar Furuly
    Journalist

Aftenposten får bekreftet at Norges Luftsportforbund onsdag innførte midlertidig flyforbud for alle med lisens til å føre mikrofly i Norge.

«Norges Luftsportforbund suspenderer med øyeblikkelig virkning norske mikroflybevis inntil innehaver har gjennomgått en sikkerhetspakke i regi av egen klubbs operative ledelse, og etter forbundets retningslinjer. Det skal kvitteres ut av operativ leder eller den forbundet bemyndiger for gjennomført seminar», skriver forbundet på sine nettsider.

«Tiltaket har årsak i hendelser og ulykker innen mikroflyging i Norge i den senere tid», heter det videre.

Mikroflyvere som er borte fra sin hjemmebase, vil få anledning til å fly tilbake til basen.

To omkom tirsdag

Ifølge Nordland politidistrikt var det Eskild Børje Winther Solhaug (59) og Lars Nikolas Angler Kuhmunen (32), bosatt i Nordland, som omkom da et mikrofly styrtet i Meløy kommune tirsdag kveld.

Flyet tok av fra Markvatnet nær Ørnes tirsdag morgen. Den siste observasjonen ser ut til å ha vært gjort i 14-tiden.

I en pressemelding onsdag ettermiddag opplyser politiinspektør Arne Hammer om at mannskaper fra politi, brann og havarikommisjonen er i gang med å hente ut de omkomne på en verdig måte, for deretter å gjøre tekniske undersøkelser av flyet og området rundt.

Ifølge politiet er det for tidlig å si noe om hvorfor flyet styrtet.

Politiet har dialog med de pårørende, som ivaretas av kommunalt støtteapparat.

Det var et F-16 kampfly fra Forsvaret som fant det styrtede flyet, rett over midnatt natt til onsdag. Ifølge politiet bidro Forsvarets observasjon til at pårørende fikk et svar på hva som hadde skjedd mye tidligere enn man ellers kunne risikert.

Forsvaret var en meget god samarbeidspartner i forbindelse med ulykka, som en del av redningssamvirket. Det var deres F-16 som gjorde funn etter kort tid i lufta. På denne måten fikk de de pårørende svar på hva som hadde skjedd mye tidligere enn man ellers kunne risikert. Når det inntreffer hendelser med tragisk utfall som dette, er det ofte en merbelastning dersom det tar lang tid å finne de omkomne.

Bildene viser funn av det havarerte flyet, tatt av Forsvarets F-16 litt over klokken ett natt til onsdag.

Første ulykke tidligere i sommer

Dette er den andre fatale ulykken med norskeide mikrofly denne sommeren.

  • Les også: NRK-redaktør omkom i gyrokopterulykke

21. juli omkom NRK-redaktøren Morten Ruud fra Lakselv Mikroflyklubb da et gyrokopter han førte styrtet ved Kilpisjärvi i Finland. En passasjer kom lettere til skade.

Gyrokopteret var på vei fra Lakselv til Steigen i Nordland.

Dette er de andre ulykkene

Det norske mikroflymiljøet har vært utsatt for tilsammen syv dødsulykker de siste 13 årene ifølge en liste Aftenposten har utarbeidet.

I tillegg til de dødelige havariene i juli og august, har følgende ulykker ført til tap av menneskeliv:

24. juni 2005: To menn fra Lakselv i Finnmark omkom i en ulykke med et mikrofly. Ifølge øyenvitner løsnet den ene vingen og flyet falt brått fra ca. 100 meters høyde.

6. juli 2010: To menn døde etter en mikroflyulykke i Råde i Østfold. Øyenvitner fortalte at flyet datt raskt ned i en åker ved Tomb jordbruksskole.

10. juli 2010: To menn omkom etter at et mikrofly styrtet ved Oppdal like etter avgang.

31. mars 2014: To menn omkom etter at et mikrofly styrtet ved Stora Volavatnet i Voss. Det var ingen øyenvitner. «Tap av kontroll i en situasjon der det kanskje ikke var tilstrekkelig høyde til å kunne gjenopprette kontrollen», blir trukket frem som mulig ulykkesårsak i en granskningsrapport.

14. juli 2015: To menn omkom etter en mikroflystyrt ved Hamar flyplass. Overvekt og mangelfull briefing er blant årsakene til ulykken, ifølge en granskningsrapport.

Menneskelig feil oftest ulykkesårsak

Fagsjef Tom Bjerke i Norges Luftportsforbunds mikroflyseksjon bekrefter dødsstatistikken. Han avviser spørsmål om hvorvidt ulykkesrisikoen forbundet med å fly mikrofly er spesielt høy.

– Sett i lyset av de siste dagers hendelser og medieoppmerksomhet, føler jeg meg ikke komfortabel med å svare på det. Alle som kjører, uansett farkost, det være seg med motorsykkel, hangglider eller mikrofly, vet at de må ta hensyn til sikkerheten og legge inn marginer, sier han.

– Det vi ser i forbindelse med gjennomgang av tidligere ulykker, er at den menneskelige faktor kan være avgjørende. De fleste ulykkene sporer seg til menneskelige feil, legger han til.

Norges Luftsportforbund publiserer jevnlig granskningsrapporter og meldinger om mindre alvorlige hendelser på sitt nettsted, slik at miljøet kan lære av feilene som er begått.

– Er det gjort noen beregninger av hvor ulykkesutsatt ferdsel med mikrofly er sammenlignet med annen type luftfart?

– Det er ikke greit å gi noen entydige svar på det. Til det har statistikkgrunnlaget over antall flytimer og ulykker for lave tall, svarer Bjerke. Han anslår at det flys ca. 14.000 flytimer med mikrofly i Norge årlig.

Bjerke viser til at Statens havarikommisjon for transport nå er koblet inn i arbeidet med tirsdagens ulykke, og ønsker ikke å gi kommentarer til det som kan ha skjedd.

Høyere ulykkesrisiko med privatfly

Ifølge tall fra Luftfartstilsynet som Aftenposten publiserte i 2010 var det mer enn 50 ganger høyere ulykkesrisiko om man fløy med småfly sammenlignet med reiser med rutefly i Norge.

Statistikken baserte seg på kartlagte luftfartsulykker med norske operatører på norsk jord i perioden 2000–2009. Det var ikke utarbeidet separate tall for ulykkesrisikoen med mikrofly.

Luftfartstilsynet: Mindre strenge krav enn for andre fly

Luftfartstilsynet har ikke oppdatert statistikk, men fungerende direktør for fagavdelingen, Svein J. Pedersen, gir klart uttrykk for at det er høyere risiko forbundet med å være i slike fly sammenlignet med vanlige rutefly.

Han peker blant annet på at mikrofly har en maksimal avgangsvekt på bare 450 kilo.

– Mikrofly sertifiseres etter mindre strenge krav enn andre fly og både teori- og praksisprøve for mikroflypiloter er enklere enn for øvrige piloter. Når det gjelder teknisk vedlikehold av mikrofly gjøres det av eieren selv, mens øvrige fly må følge et godkjent program på et godkjent verksted, sier Pedersen.

– Som følge av at kravene er mindre omfattende for mikrofly enn for øvrige fly, kan risikoen i forbindelse med mikroflygning anses som høyere. Det skal være tryggere å være passasjer om bord i et rutefly enn å drive flygning på hobbybasis, legger han til.

Les mer om

  1. Luftfart
  2. Ulykker
  3. Luftfartstilsynet
  4. Gildeskål
  5. Fly