Norge

Regjeringen vurderer å utvide voldtektsparagrafen

Advokatforeningen er svært kritisk, og gir full støtte til psykiater Synnøve Bratlies utspill.

Ved overgrepsmottaket på legevakten i legevakten i Oslo blir voldtektsofre tatt imot og undersøkt av blant andre overlege Helle Nesvold. Tall herfra viser at de fleste ofrene kommer etter fest/nachspiel eller annen forutgående kontakt. Stein Bjørge

 • Tine Dommerud
 • Andreas Slettholm
  Kommentator

I dag er voldtekt definert som at noen skaffer seg seksuell omgang ved hjelp av vold eller truende adferd, eller med noen som er bevisstløse eller ute av stand til å motsette seg handlingen.

I høringsbrevet fra i fjor vår foreslår den rødgrønne regjeringen å utvide voldtekt til å gjelde dem som «på annen måte har seksuell omgang med noen som ikke har samtykket til det». Departementet mener først og fremst det kan ha en pedagogisk effekt å klargjøre at alle tilfeller av ufrivillig seksuell omgang er å anse som voldtekt.

Les også:

Les også

Slik er jussen i voldtektssaker

Den nye regjeringen har videreført arbeidet.

– Justis— og beredskapsdepartementet er opptatt av at straffelovgivningen skal dekke alle tilfeller av seksuelle handlinger utført uten samtykke, og vil vurdere, som ledd i lovarbeidet, om det er tilfeller som ikke dekkes av den gjeldende straffelovgivningen, sier kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange i Justisdepartementet.

Les også:

Les også

Foreslår å skille mellom sovevoldtekt og overfall

— Kreves snart skriftlig samtykke

Høringsuttalelsene er svært delte.

Blant annet Advokatforeningen, Kripos, Oslo-politiet og Riksadvokaten er skeptiske til den foreslåtte utvidelsen.

— Med dette forslaget velger man å inkludere tilfeller av seksuell omgang der fornærmede tenker inni seg at «dette vil jeg ikke», men medvirker likevel, kanskje av frykt for at alternativet er verre. Det gir en veldig vanskelig vurdering av gjerningsmannens forsett. Det er et rettssikkerhetsspørsmål, med tanke på muligheten for å forstå når man gjør noe straffbart, sier Arild Dyngeland, leder i Advokatforeningens høringsutvalg.

Dyngeland mener at det er en feil vei å gå å gjøre manglende samtykke til en del av voldtektsbestemmelsene.

— Vi er ikke helt der ennå at man må kunne vise til skriftlig samtykke ved seksuell omgang. Et samtykke kan gis i handling, men da må man tolke adferd. Har man oppfattet at handlingen var frivillig, fremstår det som unaturlig å bruke straff mot noen fordi den andre parten egentlig ikke ville ha seksuell omgang, sier Dyngeland.

Dyngeland er helt enig med psykiater Synnøve Bratlie, som i Aftenposten

Les også

torsdag tar til orde for å skille mellom sovevoldtekter og overfallsvoldtekter

. Dyngeland mener forskjellen burde reflekteres i lovverket i større grad.

— Vi har gått altfor langt i straffereaksjoner for voldtekter som ikke innebærer vold, tvang eller trusler. Det kunne være en idé å skille ut seksuell omgang som følge av tvang, vold eller trusler som voldtekt, mens andre typer overgrep kan være en annen paragraf, som ikke er voldtekt, sier Dyngeland.

Han mener også at det kunne være en forutsetning for straffeforfølgelse at fornærmede måtte ønske det.

— Slik er det ikke i dag. Det kan være en stor belastning å møte i retten som fornærmet, og presses inn i en situasjon man ikke vil være i. Man kunne ha satt som vilkår at fornærmede faktisk ønsket påtale, sier Dyngeland.

Les også:

Les også

En modig psykiater

Støtter forslaget

Riksadvokaten påpeker i sin høringsuttalelse at det er problemer med å gjøre samtykke til et sentralt moment i bedømmelsen av voldtekt, for eksempel mellom to berusede personer som kjenner hverandre fra før.

Riksadvokaten skriver at bedømmelsen av hva en voldtekt er, kan bli en «personavhengig vurdering av hva som ‘sømmet seg’ i den aktuelle situasjonen». Sunnmøre politidistrikt skriver at de er «redd for at det kan være uklart i hvilke tilfeller et straffriende samtykke ikke er gitt».

Imidlertid er det også mange av høringsinstansene som støtter en utvidelse av voldtektsbegrepet, blant annet Amnesty, Overgrepsmottaket i Oslo, politiet i Vestoppland og statsadvokaten i Trøndelag.

Sistnevnte beskriver en sak der en mann hadde flere samleier med sin kone uten at hun samtykket til det, uten at hverken vold, trusler eller bevisstløshet var til stede, og saken til slutt måtte henlegges som voldtektssak.

Justisdepartementet opplyser at saken fortsatt er til behandling, nesten ett år etter at høringen ble avsluttet.

– Departementet jobber med flere omfattende lovarbeider. Dette arbeidet er del av en større høringsrunde som nødvendigvis må ta litt tid, sier kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. KRONIKK

  Straffbart å ta noen på puppen uten samtykke, men ikke straffbart å masturbere dem eller ligge med dem?

 2. DEBATT

  Meninger: Sex uten samtykke = voldtekt

 3. POLITIKK

  Ap-topp positiv til å kopiere svenskene: Innfører ny lov mot «uaktsom voldtekt».

 4. NORGE

  Serieovergrepsmann dømmes for tre voldtekter og to voldtektsforsøk til syv års forvaring

 5. DEBATT

  Meninger: Vern om retten til seksuell selvbestemmelse !

 6. NORGE

  Lagmannsretten etter omstridt voldtektssak: – Ikke riktig å gi lavere straff for «berettiget håp om sex»