Sverre Diesen: Det var for sent å kjøpe et amerikansk helikopter

Kravene som ble stilt til skandalehelikopteret NH90, var «nær umulige». Det sa tidligere forsvarssjef Sverre Diesen under en høring på Stortinget onsdag.

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen og tidligere forsvarsminister Kristin Krohn Devold (H) under en forsvarshøring på Stortinget i 2005.

Sammen med tidligere forsvarsminister Kristin Krohn Devold (H) deltok Sverre Diesen under annen del av høringen på Stortinget om Norges kjøp av skandalehelikopteret NH90.

Første del fant sted forrige mandag, da seks andre forsvarsministre møtte.

Bestillingen ble gjort i 2001, Diesen var forsvarssjef fra 2005 til 2009. Under høringen forsvarte han i utgangspunktet sterkt valget av NH90.

Han hevdet at det i praksis ikke fantes alternativer til det europeiske NH90, vel å merke ut fra kravene Norge og de andre nordiske landene hadde stilt til et nytt helikopter.

Samtidig slaktet han de samme kravene og konkluderte med at de samlet sett var «nær umulige».

– Når så mange funksjonelle egenskaper skulle bygges inn, at det rent teknisk kom mange krav som var motstridende, ja gjensidig ekskluderende, ble løsningen nær umulig, sa Diesen.

Konfrontert med egen beskjed: «Kjøp amerikansk»

Leder for kontroll- og konstitusjonskomiteen, Dag Terje Andersen (H), stusset ved Diesens støtte til NH90.

Han konfronterte den tidligere forsvarssjefen med en uttalelse han kom med under en forsvarshøring på Stortinget i 2017, nemlig:

«Skal man kjøpe noe som flyr i luften, så kjøp amerikansk. Da kan man spare seg for mange typer ting».

– Du stilte deg likevel bak anbefalingen om NH90? spurte Andersen.

– Ja, fordi det den gang ikke var noen leverandør som tilfredsstilte kravene som ble stilt. Under forutsetning av at kravene var relevante, hadde vi nådd et «point of no return», sa Diesen.

Under høringen konkluderte han alt i alt med at man i stedet burde gått til en leverandør som hadde lang erfaring med å bygge helikoptre.

Men at det var for sent å kjøpe amerikanske helikoptre da valget i 2001 ble tatt.

Helikopteret NH90 under trening med kystvaktskipet KV Senja i september 2015.

Heller ikke den syvende ministeren påtok seg ansvar

Kristin Krohn Devold hadde vært statsråd i ca. en måned da Norge inngikk kontrakt om 14 helikoptre. I 2019 er ni av disse helikoptrene kommet til Norge, men ingen av dem brukes som planlagt.

Ingen av de seks forsvarsministre som forklarte seg forrige mandag om sin befatning med helikopterkjøpet tok der og da noe personlig ansvar for det som skjedde.

Det gjorde heller ikke Krohn Devold onsdag formiddag.

Hun erklærte at kjøpet i praksis var avgjort da hun ble forsvarsminister. Det var holdt en pressekonferanse der det ble offentliggjort at Sverige, Norge og Finland ville kjøpe helikopteret. Det hastet for Norge å skrive under kontrakten for ikke å forsinke prosessen, sa Krohn Devold.

Samtidig opplyste hun at helikoptersaken på ingen måte lå øverst på «dagsorden» i hennes tid som forsvarsminister.