Norge

Fire sykehus skal samles til ett eller to i Innlandet

– Dette vil bli en veldig omstilling, sa Svein Gjedrem, styreleder i Helse Sør-Øst om sykehusplanene i Innlandet. Bare ett eller to av de fire sykehusene i innlandet skal bestå.

Hamar er den største byen i den regionen som nå skal bygge nytt sykehus.
  • Frøydis Braathen
    Frøydis Braathen
    Journalist

På styremøte i Helse Sør-Øst på Hamar torsdag står planene om både sykehus i Innlandet, Drammen og Oslo på planen. Erling Dokk Holm skrev onsdag et innlegg i Aftenposten der han kritiserer planene om å legge et hovedsykehus i Innlandet ved Mjøsbrua.

I dag er det sykehus i Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Elverum. Tilbake i 2017 vedtok styret i Sykehuset Innlandet at et nytt sykehus for regionen burde legges ved Mjøsbrua.

Helse Sør-Øst, som er eier av Sykehuset Innlandet, vedtok på styremøte å beholde «målbildet», det vil si å legge ett hovedsykehus ved Mjøsbrua. I tillegg skal noen akuttfunksjoner beholdes på ett eller to andre sykehus.

Les også

Syke tilstander i innlandet | Erling Dokk Holm

Dokk Holm mener det er feil å legge hovedsykehuset i denne regionen som ikke er i tilknytning til en av de store byene.

Under styremøtet var det flere som påpekte at det er viktig først å beslutte hvilke av de fire sykehusene som eksisterer i dag som må legges ned, samt hvilke funksjoner som skal legges til de fremtidige sykehusene, før man bestemmer lokalisasjon.

Kirsten Brubakk, ansattvalgt i styret i Helse Sør-Øst, var blant styremedlemmene som stilte spørsmål ved valg av lokalisering for hovedsykehus i Innlandet.

– Jeg mener i utgangspunktet at det er klokt å sørge for et sykehustilbud nær der folk bor.

Les også

Styremøte i Helse Sør-Øst torsdag: Dette er striden om Oslos sykehus

Kompromiss i Østfold

Hun bor selv i Østfold og fulgte prosessen med Sykehuset i Østfold, som ble bygget på Kalnes, et godt stykke unna alle byer i område

– Der valgte man en tomt som ingen egentlig ønsket, som et kompromiss mellom ulike interesser. Jeg sier ikke at ingen i Innlandet ønsker sykehus i Moelv, men jeg synes det er viktig å gjøre ting i riktig rekkefølge. Det er mer klokt å først finne ut av virksomhetsinnholdet, hvilke funksjoner som skal legges til hvilke sykehus, før man avgjør lokalisering, sier Brubakk.

  • Det nye sykehuset skulle ha 0 korridorpasienter. I 2017 m åtte 3800 pasienter ligge på gangen.

Cathrine Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst, sier at styre i Innlandet har ønsket å samle flere av sykehusene til ett stort ved Mjøsbrua. I tillegg skal det være et eller to mindre sykehus.

– Innlandet pekte på å samle dagens sykehus til ett eller to, det ene som elektivt. Det mener vi vil være tilstrekkelig. Samtidig skal vi tenke på reiseavstand, bosettingsmønster og beredskap, sier Lofthus.