Norge

Barnas alder ved skilsmisse har betydning for bruken av antidepressiver

Er barna mellom 15 og 19 år når foreldrene skiller seg, er det mindre sannsynlig at de bruker antidepressiver som voksne, enn om det skjedde før de fylte fire år.

Forskerne mener en forklaring kan være at barn som opplever skilsmissesituasjonen i lav alder, lever med belastninger ved et eventuelt utilfredsstillende forhold mellom foreldrene og påfølgende brudd gjennom en lengre del av barndommen. Kallestad, Gorm / NTB scanpix

 • NTB

Det kommer frem i en studie gjennomført ved Folkehelseinstituttet.

– Det er gjort svært mange analyser av hvordan brudd mellom foreldrene påvirker barna, men det er likevel svært mye vi ikke vet. I denne studien har vi undersøkt om barnas alder ved skilsmissen påvirker deres senere bruk av antidepressiver, sier førsteforfatter Øystein Kravdal.

Studien viser at barn som opplever skilsmisse når de er mellom 0 og 4 år, har 12 prosent høyere sannsynlighet for å bruke antidepressiver i voksen alder (20-44 år), enn barn som opplever skilsmisse når de er mellom 15 og 19 år.

Når 0-4-åringene sammenlignes med dem som var over 20 år da foreldrene skilte seg, øker forskjellen til 19 prosent.

Forskerne mener en forklaring kan være at barn som opplever skilsmissesituasjonen i ung alder, lever med belastninger ved et eventuelt utilfredsstillende forhold mellom foreldrene og påfølgende brudd gjennom en lengre del av barndommen.

En annen forklaring kan være at belastningene har en litt annen karakter når bruddet finner sted mens barna er små.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Barn
 2. Familie
 3. Oppdragelse

Relevante artikler

 1. VITEN

  Fører virkelig skilsmisse til at barna blir deprimerte som voksne?

 2. DEBATT

  Gjennomgangen av barneloven må bygge på kunnskap, ikke kjepphester

 3. DEBATT

  Kort sagt, torsdag 14. februar

 4. A-MAGASINET

  Foreldrene er den voksne sønnens pengemaskin

 5. NORGE

  Barn som lever med steforeldre eller halvsøsken, legger ekstra på seg

 6. FAMILIE OG OPPVEKST

  Er det greit å bli brisen foran barn?