400 tonn sauekjøtt dumpes i pris

Nortura og sauebøndene er fornøyde med at over en fjerdedel av 1.600 tonn sauekjøtt som ligger på fryselager, selges til redusert pris for å bli kvitt lageret.

Overproduksjon av sauekjøtt i Norge er blitt en hodepine for landbruket.

Det norske overskuddslageret av norsk saue- og lammekjøtt har vokst de siste årene, og i fjor høst ble ferskt kjøtt tillatt solgt som pelsdyrfôr som et tiltak for å redusere lagrene.

– Nå ligger det totalt rundt 1.600 tonn sauekjøtt og 1.400 tonn lammekjøtt på lager. Volumet av sau er fremdeles høyt, men volumet av lam går nok greit i markedet, sier direktør Ole Nikolai Skulberg i Nortura til Nationen.

På et møte i omsetningsrådet mandag fikk Nortura gjennomslag for forslaget om å selge frossent sauekjøtt til redusert pris.

433 tonn kjøtt med utløpsdato fra februar til april skal selges til redusert pris, og Nortura vil få dekket ekstrakostnader for salget med opp til fem kroner kiloen.

Tiltaket kan koste opp til 2,2 millioner kroner og vil bli dekket med midler fra fondet for omsetningsavgift for kjøtt.

Ifølge Skulberg er alle i norsk kjøttbransje aktuelle kjøpere.