Naturvernere varsler hard kamp mot gruvedrift i Finnmark

Nærings- og fiskeridepartementet gir driftskonsesjon for den omstridte gruvedriften i Kvalsund i Finnmark. Nå vil Unge Venstre-lederen lenke seg fast for å hindre gruvedriften.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen gir Nussir AS driftskonsesjon for utvinning av kobber i Kvalsund i Finnmark. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Gruvedriften har fått mye kritikk, blant annet for planene om å lagre gruveavfallet på bunnen av Repparfjorden.

– Vi er trygge på at deponeringen ikke vil skje med uakseptable virkninger for miljøet og sjømatnæringen, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Kobbergruveprosjektet anses som kontroversielt blant annet i Sametinget og i Norske Samers Riksforbund (NSR) på grunn av konsekvensene det vil ha for den samiske reindriften og miljøet.

Isaksen sier gruveprosjektet berører to reinbeitedistrikter og understreker at reindriftsinteressene og hensynet til samisk kultur har vært viktig i departementets vurdering av søknaden.

Unge Venstre-lederen vil lenke seg fast

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark har planer om å lenke seg fast for å hindre at vedtaket fra egen regjering blir satt ut i live.

– Nå må vi slutte med å dumpe flere millioner tonn med dritt i fjordene våre, sier Hansmark etter at det torsdag ble klart at Næringsdepartementet har gitt driftskonsesjon til Nussirs kobberutvinning i Kvalsund. Gruvedriften innebærer lagring av gruveavfall på bunnen av Repparfjorden.

– Dette er ikke over ennå. Jeg har planer om å lenke meg fast for å forhindre denne miljøkatastrofen, sier Unge Venstre-lederen.

– Jeg er veldig skuffet over at regjeringen ikke skjønner at det er mye viktigere å ta vare på naturen vår enn at vi skaper arbeidsplasser i et par år, legger han til.

Går mot Sametinget

De har gjennomført konsultasjoner med berørte reinbeitedistrikter og Sametinget, men har ikke kommet til enighet med Sametinget i konsultasjonene.

Leder Runar Myrnes Balto i NSR er svært skuffet over vedtaket. Han understreker at Venstre, som sitter med miljøministeren, fortsatt har mulighet til å endre kurs.

– Det er ganske tydelig at denne saken, med deponi av gruveslam i en nasjonal laksefjord, er en katastrofe for miljøet. Venstre som miljøparti ser ut til å få en siste mulighet til å styre landet unna denne katastrofale tabben. Vi må fortelle dem om denne muligheten og bidra til at de får styrke bak kravene sine i regjeringen, sier Balto.

Nå vil Sametingsrådet klage vedtaket inn for Kongen i statsråd.

– Denne driftskonsesjonen viser en ufattelig arroganse overfor rettighetene til samiske reindriftsfamilier. I praksis sier regjeringen at selv om familiene er helt avhengige av disse arealene for å kunne drive reindrift, så betyr ikke det noe når utbyggerne banker på, sier Balto.

Ba om ny vurdering

En rekke miljøorganisasjoner samt alle ungdomspartiene utenom Unge Høyre og FpU har tidligere bedt om en ny vurdering av prosjektet i Stortinget, noe klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) har avvist.

Isaksen mener gruveprosjektet vil styrke næringsgrunnlaget i nord.

– Det vil gi positivt bidrag til utviklingen av lokalsamfunnet, med nye arbeidsplasser og kompetanse, sier næringsministeren.

SV: – En miljøskade av dimensjoner

SV reagerer kraftig på tillatelsen av gruvedrift på Nussir-feltet.

– Dette er en miljøskandale av dimensjoner. Regjeringen sikrer med dette at Norge er et av svært få land i verden som bruker våre fjorder som søppelplass for gruveindustrien. Vi frykter de enorme konsekvensene dette kan få for livet i Repparfjorden og for den samiske reindriften på land, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV).

Kobbergruvedriften har fått mye kritikk, blant annet fordi den innebærer lagring av gruveavfall på bunnen av Repparfjorden.

– Regjeringen viser med dette sitt sanne miljøansikt. Dumping av gruveavfall i fjorden tilhører en annen tid. SV har stor forståelse for de protestene som nå vil komme, sier Haltbrekken.