Norge

Skulle utstedes i 2017: Nå må alle ID-kortene ha nye og større chipper

Nye chipper må til for å sikre god nok kvalitet på foto og fingeravtrykk, mener politiet. Dermed må kontrakten endres og hvert kort blir 3,29 kroner dyrere.

Slik vil trolig de nye nasjonale ID-kortene se ut da de kommer tidligst i 2020.
  • Andreas Bakke Foss
    Journalist

Det kommer frem i politiets interne statusrapport for prosjektet med nye pass og ID-kort, som Aftenposten har fått innsyn i.

De nye, nasjonale ID-kortene skal kunne brukes som reisedokument og identifikasjon innenfor hele Schengen-området. Nordmenn kan dermed droppe å ta med pass i nesten hele Europa, når kortene er på plass.

Ifølge Politidirektoratet ble det lagt til grunn at det skulle brukes chipper med samme lagringskapasitet på både pass og nasjonale ID-kort, selv om chippen på ID-kortene også må ha kapasitet til å lagre informasjon om elektronisk ID.

Så innså man at dette ville gi for lite kapasitet til å lagre foto og biometri med den kvaliteten som er nødvendig.

Politiet: Helt vanlig

– I samråd med leverandøren ble det derfor besluttet å ta i bruk en ny versjon av chippen, med større kapasitet. Denne typen endringer er en helt vanlig del av et IKT-prosjekt som dette, skriver Atle Roll-Matthiesen, fagdirektør i Politidirektoratet i en e-post til Aftenposten.

Dette er, ifølge rapporten, en endring i kontrakten med leverandøren, og vil gjøre hvert ID-kort som utstedes 3,29 kroner dyrere. Samlet årlig konsekvens blir i rapporten beregnet til mellom én og to millioner kroner avhengig av volum av utstedte ID-kort.

Ifølge politiet skal endringen, som alt er godkjent av assisterende prosjekteier, ikke påvirke «tidsforløp eller kostnad» i programmet.

Slik ser passkioskene som er ment å brukes for å produsere de nye ID-kortene og passene, ut. Her demonstrert av medarbeidere i Politidirektoratet.

11 endringer for «kritisk funksjonalitet»

Etter årevis med jobbing i Politidirektoratet (POD), er prosjektet som skal sikre nye pass- og ID-kort langt unna å være ferdig.

Gang på gang er det utsatt og endret. Kostnadene til prosjektet, der det også skal utvikles nye pass, har skutt i været.

I den interne statusrapporten, som er fra slutten av april, kommer det frem at politiet har identifisert 11 endringer for «kritisk funksjonalitet som er nødvendig i en leveranse for å kunne tilby en tilfredsstillende tjeneste.»

Ifølge rapporten utgjør endringene ti millioner kroner i engangskostnad og 1,5 millioner kroner i årlig vedlikehold.

«Stort antall kjente feil og mangler»

Som Aftenposten tidligere har omtalt kommer det også frem i rapporten at:

  • Under en fjerdedel av leveransene i gjennomføringen er utført, noe som er et fremdriftsavvik på 12 prosent.
  • Det er et stort antall kjente feil og mangler ved de nye passkioskene som må rettes på.
  • POD mener de mangler nødvendig kompetanse i organisasjonen og skal ansette ny leder og kontor for programmet.

Atle Roll-Matthiesen, fagdirektør i Politidirektoratet, skriver i en e-post til Aftenposten at utstedelse av sikre pass og ID-kort krever mer avansert utstyr, strengere prosedyrer og høyere kompetanse enn politiet tidligere har hatt.

Dagens justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara, sammen med to tidligere statsråder i samme post, Anders Anundsen og Sylvi Listhaug på Frps landsmøte tidligere i år.

Wara: Må ta selvkritikk

Justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (Frp), opplyser til Aftenposten at hans forgjenger og partikollega Anders Anundsen i november i fjor orienterte han om «utfordringer knyttet til fremdriften og kostnadene i prosjektet».

– Frem til da hadde ikke styringen av prosjektet vært god nok. Det må både Justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet ta selvkritikk for, skriver Wara i en e-post videresendt av kommunikasjonsenheten.

Wara mener det nå er tatt viktige grep, og at styringen av prosjektet er «vesentlig forbedret».

Les mer om

  1. Politiet
  2. Politidirektoratet (POD)
  3. Pass