Megling på overtid for å unngå storstreik i staten – en viss fremdrift

Mer enn ni timer etter at fristen gikk ut, forhandles det fremdeles om lønnsoppgjøret i staten. Streikeklare medlemmer møter på jobb torsdag morgen.

Partene i statsoppgjøret har tatt fatt på innspurten i meglingen hos Riksmekleren som startet tirsdag formiddag. Fristen går ut ved midnatt natt til torsdag for lederen i LO Stat, Egil Andre Aas, og de øvrige sammenslutningene som megler med staten som motpart – Unio, YS og Akademikerne.

YS Stat, LO Stat, Unio, Akademikerne og representanter fra staten sitter klokken 6.20 fremdeles hos Riksmekleren i Oslo for å finne en løsning i årets tariffoppgjør, opplyser Riksmeklerens kontor til NTB.

Da Aftenposten var i kontakt med Riksmeklerens kontor litt etter 0930 torsdag formiddag, ble det opplyst at partene fremdeles sitter i megling. Det var ikke satt noe tidspunkt for nye uttalelser om hvordan det går og det ble opplyst at Riksmekleren ikke ville kommentere noe før det var en avklaring.

Hvis man ikke finner en løsning, tas i første omgang rundt 6.000 statsansatte ut i streik fra torsdag morgen. YS Stat hadde i utgangspunktet varslet at streiken vil begynne klokken 6.

Torsdag morgen ba organisasjonene de som er tatt ut i en eventuell streik om å møre opp på jobb som normalt inntil ny beskjed blir gitt.

Les også: Enighet i meglingen mellom Akademikerne og Oslo kommune

Partene i statsoppgjøret møtes til megling hos Riksmekleren 22. mai etter at LO Stat, Unio og YS brøt forhandlingene med staten i slutten av april.

NTB: En viss fremdrift

Megler Richard Saue holdt en svært knapp pressekonferanse onsdag kveld, men ga som vanlig ingen informasjon om fremdriften eller innholdet i meglingen. Der i gården heter det vanligvis at partene snakker sammen så lenge de har noe å snakke sammen om.

Men etter det NTB forstår, skal det være en viss fremdrift i innspurten.

Riksmekleren har holdt i dialogen mellom staten på den ene siden og de fire sammenslutningene LO Stat, Unio, Akademikerne og YS siden tirsdag klokken 10. Ved midnatt natt til torsdag gikk fristen ut for meglingen, partene har siden da fortsatt på overtid.

Eksamen i fare

De fire organisasjonene har varslet at hele 77.000 statsansatte kan bli tatt ut i streik dersom en eventuell konflikt skulle vedvare. I første omgang vil LO Stat ta ut 4.000 medlemmer, Unio 1.100, Akademikerne 814 og YS 300 medlemmer.

En eventuell streik vil ramme driften av Nav- og skattekontorer i Oslo og Trondheim og sette avviklingen av eksamen ved ni av landets universiteter og høyskoler i fare. Fengslene i Oslo og Trondheim er også omfattet av det første streikeuttaket, i tillegg til at alle departementene og en rekke underliggende direktorater og etater vil bli berørt.

Lønnsgap

LO, YS og Unio begrunnet forhandlingsbruddet med at statens pott til lokal fordeling var for stor, og at tilbudet ikke ville redusere lønnsgapet mellom kvinner og menn.

Akademikerne brøt forhandlingene to dager senere med vekt på at den økonomiske rammen ikke var god nok, og at de ikke hadde fått nok gjennomslag på områder i tariffavtalen knyttet til sosiale bestemmelser, opplæringsmidler og pensjon.