Norge

NRK: Flere enn hver femte forbryter får kortere straff fordi politiet og domstolene er for trege

I mer enn hver femte dom blir det gitt strafferabatt fordi politiet og rettsvesenet har brukt for lang tid, ifølge en telling NRK har gjort.

Advokat Marius Dietrichson er leder for Forsvarergruppen i Advokatforeningen. Han er kritisk til at det blir gitt strafferabatt i mer enn hver femte sak fordi politiet og rettsvesenet bruker for lang tid. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

I et av tilfellene NRK omtaler, slapp en da 19 år gammel mann unna med én måned i varetekt og en bot som straff for et bankran han hadde begått. Mannen erkjente forholdet tre dager etter bankranet. Likevel måtte han vente i ytterligere fire år før saken ble pådømt. Da hadde ikke domstolen annet valg enn å gi ham mildere straff.

– Jeg hadde blitt provosert. Jeg fikk jo gå ute i fire år. Folk hadde nok blitt mer tilfreds hvis jeg hadde blitt satt inn med en gang, slik at de hadde sett at systemet virker, sier mannen.

  • Musiker satt nesten 1700 timer på glattcelle: – Jeg trodde jeg skulle dø
NRK har avdekket at det gis strafferabatt i mer enn hver femte sak. Bildet er fra luftegården i Halden fengsel.

Lang etterforskning, liggetid og treghet

En gjennomgang statskanalen har gjort av 884 dommer fra ti tingretter her i landet, viser at det ble gitt strafferabatt i flere enn hver femte sak.

Årsakene er langvarig etterforskning, lang liggetid hos politiet og treghet i rettsvesenet.

Problemet skyldes ikke ressursmangel, men er et holdningsproblem, mener leder Marius Dietrichson i Forsvarergruppen i Advokatforeningen.

Han hevder at svenskene evner å få en sak ferdig etterforsket og endelig pådømt i siste rettsinstans på kortere tid enn det hadde tatt å få den opp for første instans her i landet.

– Det er ikke slik at norske domstoler har færre ressurser enn de svenske. Å si det er en aksept for lang tidsbruk, er kanskje å ta for hardt i, men var har et holdningsproblem. Det vekker ikke engang oppsikt når det tar lang tid å etterforske og pådømme saker her i landet, sier Dietrichson til NRK.

Les mer om

  1. Etterforskning
  2. Forbrytelser
  3. Domstolene