I dag faller dommen i Valdres-saken

Klokken 10 mottar moren som er tiltalt for grov mishandling av datteren Angelica Heggelund, dom i saken. 13-åringen døde av avmagring på en hytte i 2015.

Tirsdag faller det dom mot moren som er tiltalt for grov mishandling etter at datteren døde av avmagring på en hytte på Beitostølen nyttårsaften 2015. Her sammen med medforsvarer Ann-Turid Bugge (til venstre). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
  • og NTB

Kvinnen blir gjort kjent med dommen ved frammøteforkynning på Drammen politistasjon. Fremmøteforkynning er ikke et rettsmøte og derfor ikke offentlig.

Påtalemyndigheten la ned påstand om fengsel i fire år for moren under rettssaken i Valdres tingrett i begynnelsen av april. Aktor, førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe, sa i sin prosedyre at det bare var en liten tvil som gjorde at påtalemyndigheten ikke tok ut tiltale om drap mot den 46 år gamle moren.

– En liten tvil

– Å forvolde en annens død kan også skje ved unnlatelse. Man har et ansvar og en plikt til å gjøre aktive handlinger. Da er spørsmålet om hun har innsett at det var overveiende sannsynlig at datteren kunne komme til å dø, sa Dymbe i retten.

Den lille tvilen førte til at kvinnen i stedet ble tiltalt for grov mishandling i nære relasjoner.

Allerede under rettssaken sa 46-åringen til Dagbladet at hun vil komme til å anke dommen dersom tingretten finner henne skyldig etter tiltalen.

13-årige Angelica Heggelund ble funnet død på en hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015. Obduksjonen viste at hun døde av avmagring – eventuelt i kombinasjon med nedkjøling. Aktor sa i retten at det var moren som skal ha stått i veien for behandlingen av datterens spiseforstyrrelser.

Bør frifinnes

Kvinnens forsvarere mente derimot at kvinnen måtte frifinnes. Advokat Aasmund Sandland mener moren ikke kan straffes for dødsfallet fordi datteren led av anoreksi.

– Det er ikke resultat av mors manglende omsorg eller manglende helsehjelp. Dødsfallet skyldes en eneste ting: Den mest dødelige sykdommen psykiatrien kjenner, sa han i prosedyren.

Hvis kvinnen likevel kjennes skyldig, mente forsvarer Sandland – med henvisning til andre dommer – at 120 dagers fengsel er en passende straff.

Rettsoppnevnte sakkyndige har slått fast at kvinnen er tilregnelig og dermed kan straffes om hun kjennes skyldig. Hun var ikke til stede i rettslokalet under store deler av rettssaken.