Norge

Staten brukte ti millioner på mattekurs. På enkelte skoler strøk over 90 prosent.

Bare 2 av 33 elever besto et sommerkurs i matematikk for potensielle lærerstudenter ved Høgskolen i Hedmark. Pris pr. elev som klarte kravet: 300.000 kroner.

Lærerstudenter måtte i år ha minst karakteren 4 i matematikk for å kunne begynne på studiet.
 • Christina Pletten
 • Tor Arne Andreassen
  Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Ti millioner kroner. Det er prislappen på et landsomfattende sommerkurs som skulle hjelpe studenter med å kvalifisere seg til lærerutdanningen.

Nå er resultatet inne: En femtedel av dem som var påmeldt tok aldri eksamen i det hele tatt. Av dem som gjorde det, strøk tre av fire. Ved flere høyskoler var strykandelen over 90 prosent.

Bare 2 av 33 besto eksamen

Aller høyeste pris pr. kvalifiserte elev finner vi ved Høgskolen i Hedmark (HiH).

Strykprosenten ved HiH var på 93,9 prosent, ettersom bare 2 av 33 elever fikk karakteren bestått.

Skolen får et statlig tilskudd på 600.000 kroner for å ha undervist 33 studenter i fire uker. Ordningen gir 300.000 kroner i støtte for hver påbegynt klasse med 30 elever. Dette bekreftes av kunnskapsdepartementet.

Dermed blir prislappen pr. elev som kan gå videre til lærerstudiet fra HiH hele 300.000 kroner.

– Vi er veldig lei oss for resultatet

– Jeg er spent på hva kunnskapsdepartementet mener om ressursbruken når over 75 prosent stryker, sier prodekan for utdanning Elin Bakke ved Høgskolen i Hedmark.

Hun sier de nettopp har fått se resultatene og at de foreløpig ikke har noen forklaring på hvorfor strykprosenten var så høy hos dem.

– Vi er selvfølgelig veldig lei oss for dette resultatet, sier Bakke.

– Vi hadde mange godt motiverte studenter som ikke har fått oppfylt drømmen sin. Mange av dem skulle ikke bli matematikklærere og jeg tror norsk skole har gått glipp av mange gode lærertalenter. Det er tankevekkende.

Ikke aktuelt å fire på kravet

Politisk rådgiver Magnus Thue i kunnskapsdepartementet understreker i en epost til Aftenposten at det et første gang det gjennomføres et slikt forkurs for lærerutdanningen.

– Vi skulle selvsagt gjerne sett at enda flere hadde bestått eksamen. Vi vil se på hva vi kan gjøre bedre, men det vil uansett ikke være aktuelt å fire på det nye karakterkravet, skriver Thue.

Bakgrunnen for sommerkurset er at regjeringen har økt karakterkravet til lærerutdanningen fra tre til fire i matematikk. Elever som hadde tre fra videregående fikk derfor tilbud om å ta sommerkurs med påfølgende prøve for å kvalifisere seg.

612 søkere meldte seg på forkurset. 485 møtte til eksamen, og 118 besto (24,5 prosent), ifølge kunnskapsdepartementet. På landsbasis har forkurset kostet cirka 10 millioner kroner. Det gir en gjennomsnittspris pr. kvalifiserte lærerstudent på 85.000 kroner.

– Dette er en ordning som har ført til at godt over hundre motiverte studenter kan starte på lærerutdanningen. Det er positivt, skriver Magnus Thue.

- Vi kan ha gått glipp av gode lærertalenter, tror prodekan Elin Bakke ved Høgskolen i Hedmark.

80–90 prosent stryk

Høgskolen i Hedmark er ikke alene om å ha dårlige resultater. Flere andre læresteder har en strykprosent på 80- og 90-tallet.

Ved Universitetet i Oslo fikk bare seks av 32 elever bestått, ifølge Khrono.no. En av dem som strøk var Helin Tashin (20), som Aftenposten snakket med da forkurset hadde første undervisningsdag i starten av juli.

 • Ofrer sommeren for den store lærerdrømmen:- Vi er veldig motiverte

– Forkurset i seg selv var kjempebra. Jeg synes opplegget var godt og jeg lærte mye, sier Tashin, og forteller at problemene først meldte seg under eksamen.

Hun mener oppgavene var altfor store og vanskelige.

– Del én gikk greit, synes jeg, men på del to skjønte jeg med en gang at jeg ikke kom til å bestå. Personlig synes jeg de var slemme med oppgavene. Når de først skal gi oss store og vanskelige oppgaver som krever mye tenking, burde de i det minste gitt færre oppgaver. Eller så burde de ha satt ned vanskelighetsgraden, sier Tashin.

Lærerdrømmen er inntil videre satt på vent.

– Jeg begynner på informatikkstudiet i år og ser hvordan det går. Der er jobbmulighetene store. Hvis det studiet ikke funker på meg, tar jeg opp matematikkeksamen som privatist for å komme meg inn på lektorutdanningen, sier hun.

Setter spørsmålstegn ved ressursbruk

Det er et voldsomt system som er satt i sving for å få gjennom 118 elever, påpeker dekan ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Bergen, Asle Holthe. Bergensstudentene klarte seg best på forkurset; 38,5 prosent av elevene besto eksamen.

– Store ressurser har vært brukt, og vi kan vel stille spørsmål om pengene var vel anvendt, sier Holthe.

Søkertallene til lærerutdanningen har gått ned med 3,9 prosent. Det kan ha sammenheng med de økte mattekravene, mener Holthe.

– Det er en rimelig antagelse at det er en sammenheng. Søknadsmengden til faglærerutdanning, der mattematikkravet ikke er hevet, har økt, påpeker Holthe, som mener ordningen med forkurs bør vurderes på nytt.

Undervisning 3 dager i uken

Institusjonene kunne selv velge hvordan de ville legge opp undervisningen. I Bergen brukte de en anbudsordning med en privat institusjon. Ved Universitetet i Tromsø, der 2 av 20 besto prøven, var tilbudet et nettbasert kurs som elevene måtte gjennomføre på egenhånd. Ved HiH hadde de undervisning tre dager i uken.

Mange har stilt spørsmålstegn ved om det går an å heve karakteren bare i løpet av fire uker, sier Bakke ved HiH. Studentene hadde tilbud om undervisning av erfarne mattelærere, men det var ikke obligatorisk oppmøte.

– Vi vet at noen ikke kom, men generelt var oppmøtet bra, sier Bakke.

Prodekanen forteller at studentene var oppgitt over oppgavemengden og en oppgavetype som de hadde problemer med å forstå.

– Dette er fryktelig trist for dem som ikke klarte å bestå. For dem som fikk bestått, og som ellers ikke hadde fått en sjanse til å begynne på lærerskolen, så har imidlertid forkurset vært bra. De nye kravene om en matte-karakter på minst 4 ble jo innført så raskt at mange hadde avsluttet sin matteutdanning i 2. klasse på videregående før de nye reglene ble innført, sier Bakke.

Les mer om

 1. Skole
 2. Eksamen
 3. Matematikk
 4. Lærere
 5. Universitetet i Oslo
 6. Høyskoler
 7. Skole og utdanning