Norge

HV-soldater har millioner av kroner i lønn utestående

HV-soldater har millioner av kroner i lønn utestående. Det skjer etter at Forsvaret skulle effektivisere lønnsutbetalingene.

Innsatsstyrke Derby i HV-02, som om omfatter Oslo, er rammet av manglende utbetalinger. Her ved sjef for Derby, major Tommy Olafsen.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Forsvaret skal spare inn milliarder på egen virksomhet. Ikke minst innenfor håndtering av personelltjenester, som utbetaling av lønn og godtgjørelser.

For Heimevernet (HV), som fortsatt fyller ut krav om godtgjørelser etter øvelser på papirskjemaer, har det båret galt av sted.

Lønnsutbetalinger for et sted mellom 30.000 og 40.000 HV-soldater er overført til en liten avdeling i Harstad. En løsning HV-sjef Tor Rune Raabye var skeptisk til.

Mens HV teller et sted mellom 30.000 og 40.000 soldater og befal, er avdelingen i Harstad bemannet med en håndfull medarbeidere.

Frykter at utbetalinger for 2016 tas fra 2017-budsjettet

Nå er Aleksander Gudmundseth, hovedtillitsvalgt i HV-02 (bl.a. Oslo) og innsatsstyrke Derby, redd for at ut utbetaling for øvelsesdøgn i 2016 er ute av kontroll. Et firesifret antall personer har tilsammen utestående millionbeløp, etter at problemet meldte seg i fjor høst.

– Når fire lønnsmedarbeidere skal betale ut til over 30.000 ansatte sier det seg selv at det kan bli vanskelig, sier Gudmundseth.

Parallelt med den manglende utbetalingen går diskusjonen om pengene som HV-soldater og befal får, for å stille på øvelser, er å regne som kompensasjon, lønn eller vederlag.

– Det er vår plikt å stille på øvelser. Vi tar oss fri fra jobb for å bruke fra fem til 20 dager i året på Forsvaret. Er vi da ansatt, frivillige eller utfører vi verneplikt? spør Gudmundseth.

– Dagens situasjon får konsekvenser for mer enn manglende utbetaling. Nå risikerer folk å få registrert lønn i 2017 som de skulle fått i 2016. Og vi frykter at HV-budsjettet for 2017 brukes til å utbetalinger som skulle skjedd i 2016, sier han.

Aleksander Gudmundseth ute i felten for Innsatsstyrke Derby. Han er hovedtillitsvalgt for alle styrken.

- Tror det er en liten del av isfjellet

Det er først og fremst HV-02 og HV-12 (Trøndelag) som er rammet.

– Noen få har fått penger, men ikke det de skulle ha, sier Gudmundseth.

– Vi tror at dette er en liten del av isfjellet. Når vi forsøker å si fra, oppdager vi at det er blitt for mange ledd mellom dem som mottar lønnsskjemaer og dem som skal stå for utbetalingen. Vi er redd at dette er kommet helt ut av kontroll, og at man har mistet oversikt over hvor mange som har vært på øvelse, og hvilken godtgjørelse de skal ha, sier han.

En vanlig HV-soldat som i prinsippet skal øve fem dager i året, får utbetalt ca. 170 kroner i døgnet. De som tilhører innsatsstyrkene får opptil tusen kroner døgnet når de første fem dagene er passert.

– Det er slutt på tålmodigheten, sier Gudmundseth.

  • Det ble «krig» også på Stortinget da man skulle vedta morgendagens forsvar.
Innsatsstyrke Derby demonstrerer utstyr og kompetanse ved Akershus festning i Oslo.

HV-sjefen bekrefter etterslepet

– Det er et faktum at man har besluttet en sentralisering av denne type tjenester, og at en prosess og nye prosedyrer må gå seg til, sier HV-sjef Tor Rune Raabye.

– Akkurat nå er etterslepet av utbetalinger redusert for flere hundre personer, noe som kan tyde på at systemet er i ferd med å gå seg til. Men jeg vil vente noen måneder og se dette an før jeg er sikker, sier Raabye.

Om diskusjonen om ansatte eller frivillige sier han at innsatsstyrkene er å regne som semiprofesjonelle, at det uansett handler om lønnsutbetalinger, og at det korrekte begrepet om summene er «godtgjørelser».

Forsvarets personellsjef lover at det blir ordnet opp

Tom Simonsen er personellsjef i Forsvaret, på vegne av forsvarsledelsen.

– Jeg kan bekrefte det tillitsvalgte og Raabye beskriver, sier han.

– Vi har hatt mye dialog med HV og enheten i Harstad. Jeg har nå en klar forventning om at problemet med etterslepet skal være løst innen utgangen av januar. Samtidig har vi tatt initiativ for å automatisere manuelle rutiner, sier Simonsen.

  • – Vi må aldri signalisere at vi ikke er klare til å kjempe for hver kvadratmeter av Norge, sier tidligere general og FN-utsending og peker på Heimevernet.

Les mer om

  1. Heimevernet
  2. Verneplikt
  3. Forsvaret