- Piller bør bak forheng i butikk

Kjersti Toppe vil ha paracetamol og andre smertestillende ut fra butikk.

Svenskene vurderer å flytte tilbake medisiner tilbake til apotek på grunn av feilbruk.

Svenskene vurderer nå om disse medikamentene skal ut av butikk og bare selges fra apotek.

Senterpartiets Kjersti Toppe er første nestleder i Stortingets helse — og omsorgskomité. Hun krever at Legemiddelverket gjør en grundig evaluering av ordningen med medisiner i butikk - og at Giftinformasjonen foretar en gjennomgang og en grundigere analyse av paracetamolforgiftninger.

Hun ber også om at det settes i gang en holdningsundersøkelse om bruk av smertestillende i befolkningen, særlig blant ungdom.

-Vi vet ikke nok om bivirkningene, sier Kjersto Toppe.

Tilbake til svenske apotek

Det svenske Läkemedelsverket foreslår at paracet-tabletter bare skal kunne selges i apotek fra mars neste år. Brusetabletter og mikstur skal fortsatt kunne selges i butikk. Bakgrunnen er økning i antall henvendelser til Giftinformationscentralen angående paracetamol, et sentralt virkemiddel i mange typer smertestillende.

I Norge vil paracetamol-tabletter fortsatt være tilgjengelig i butikk

— Det er en ønsket utvikling at paracetamol brukes framfor andre smertestillende, som for eksempel NSAID (nonsteroidal anti-inflammatory drugs) . Vi har derfor sett en økning i salget av reseptbelagt paracetamol de siste årene, sier Karen Marie Ulshagen i Legemiddelverket på etatens hjemmeside.

Les mer:

Les også

- Bør gjemmes<br/> vekk under disk

— Vet ikke nok

Kjersti Toppe er irritert over at det i Norge ikke er diskusjon om smertestillende bør tilbake i apotek. Hun mener vi ikke vet nok om de negative konsekvensene av lett tilgjengelighet.

OLD022225.jpg

— Jeg vil ha en grundig evaluering av hele ordningen med salg av paracet utenfor apotek med tanke på at det fører til overforbruk i befolkningen. Giftinformasjonen må gå grundig gjennom de mange paracetamolforgiftningene som er i Norge. Jeg er uenig med Legemiddelverket om at det er uaktuelt å gjøre som det Svenske Legemiddelverket anbefaler: Å stoppe salg av paracet i butikker, kiosker og lignende, sier hun.

— Det er etter de tall jeg finner, flere henvendelser til Giftinformasjonssentralen om paracet, i Norge enn i Sverige, som er et større land. I Norge har vi hatt en firedobling av forgiftninger etter at medikamentet ble tillatt solgt utenfor apotek.

Les mer:

Les også

Legemiddelverket fraråder å mikse Ibux og Paracet

— Er det ikke bra med enkel tilgang til smertestillende for befolkningen?

— Jo, jeg er enig i at tilgjengelighet er viktig. Men alle ordninger må gjennomgås hvis det viser seg at det er negative konsekvenser. Jeg mener det er et overforbruk av disse medikamentene i Norge, det er feil medikamentbruk.

- Bør bak forheng

Toppe mener at smertestillende burde skjules bak forheng i butikker og bensinstasjoner på lik linje med snus og sigaretter.

— Vi vet ikke noe om eksponeringen av reseptfrie medikamenter i hyllene i kiosker, bensinstasjoner har gjort for holdningene til bruken. Er det en økende holdning til at det ikke kan være så farlig å bruke mye. Noen tenker kanskje "hadde det vært farlig, ville det nok ikke blitt tillatt å selge det over alt".

Hun er særlig bekymret for de unges bruk.

— Vi vet ikke hvor stor andel av reseptfri-salget som skjer til ungdom, og kanskje enda viktigere: Foreldrene til 10-19-åringene er ofte 40-49-åringer, og i denne gruppen er det en kraftig økning i bruken av reseptpliktig paracetamol. Hvor ofte ungdom bruker paracetamol som er skrevet ut til foreldrene vet vi ikke så mye om.

Halvparten selges fra dagligvarehandel

I følge Legemiddelverket selges halvparten av all reseptfri paracetamol fra butikker og kiosker.

- Likevel har ikke bruken av reseptfri paracetamol økt de siste årene. Vi vet ikke om henvendelser om forgiftninger som følge av paracetamol skyldes reseptfrie kjøp, sier Ulshagen i Legemiddelverket.