Norge

- Piller bør bak forheng i butikk

Kjersti Toppe vil ha paracetamol og andre smertestillende ut fra butikk.

Svenskene vurderer å flytte tilbake medisiner tilbake til apotek på grunn av feilbruk.
  • Tine Dommerud
    Tine Dommerud
    Journalist

Svenskene vurderer nå om disse medikamentene skal ut av butikk og bare selges fra apotek.

Senterpartiets Kjersti Toppe er første nestleder i Stortingets helse — og omsorgskomité. Hun krever at Legemiddelverket gjør en grundig evaluering av ordningen med medisiner i butikk - og at Giftinformasjonen foretar en gjennomgang og en grundigere analyse av paracetamolforgiftninger.

Hun ber også om at det settes i gang en holdningsundersøkelse om bruk av smertestillende i befolkningen, særlig blant ungdom.

-Vi vet ikke nok om bivirkningene, sier Kjersto Toppe.

Tilbake til svenske apotek

Det svenske Läkemedelsverket foreslår at paracet-tabletter bare skal kunne selges i apotek fra mars neste år. Brusetabletter og mikstur skal fortsatt kunne selges i butikk. Bakgrunnen er økning i antall henvendelser til Giftinformationscentralen angående paracetamol, et sentralt virkemiddel i mange typer smertestillende.

I Norge vil paracetamol-tabletter fortsatt være tilgjengelig i butikk

— Det er en ønsket utvikling at paracetamol brukes framfor andre smertestillende, som for eksempel NSAID (nonsteroidal anti-inflammatory drugs) . Vi har derfor sett en økning i salget av reseptbelagt paracetamol de siste årene, sier Karen Marie Ulshagen i Legemiddelverket på etatens hjemmeside.

Les mer:

Les også

- Bør gjemmes<br/> vekk under disk

— Vet ikke nok

Kjersti Toppe er irritert over at det i Norge ikke er diskusjon om smertestillende bør tilbake i apotek. Hun mener vi ikke vet nok om de negative konsekvensene av lett tilgjengelighet.

OLD022225.jpg

— Jeg vil ha en grundig evaluering av hele ordningen med salg av paracet utenfor apotek med tanke på at det fører til overforbruk i befolkningen. Giftinformasjonen må gå grundig gjennom de mange paracetamolforgiftningene som er i Norge. Jeg er uenig med Legemiddelverket om at det er uaktuelt å gjøre som det Svenske Legemiddelverket anbefaler: Å stoppe salg av paracet i butikker, kiosker og lignende, sier hun.

— Det er etter de tall jeg finner, flere henvendelser til Giftinformasjonssentralen om paracet, i Norge enn i Sverige, som er et større land. I Norge har vi hatt en firedobling av forgiftninger etter at medikamentet ble tillatt solgt utenfor apotek.

Les mer:

Les også

Legemiddelverket fraråder å mikse Ibux og Paracet

— Er det ikke bra med enkel tilgang til smertestillende for befolkningen?

— Jo, jeg er enig i at tilgjengelighet er viktig. Men alle ordninger må gjennomgås hvis det viser seg at det er negative konsekvenser. Jeg mener det er et overforbruk av disse medikamentene i Norge, det er feil medikamentbruk.

- Bør bak forheng

Toppe mener at smertestillende burde skjules bak forheng i butikker og bensinstasjoner på lik linje med snus og sigaretter.

— Vi vet ikke noe om eksponeringen av reseptfrie medikamenter i hyllene i kiosker, bensinstasjoner har gjort for holdningene til bruken. Er det en økende holdning til at det ikke kan være så farlig å bruke mye. Noen tenker kanskje "hadde det vært farlig, ville det nok ikke blitt tillatt å selge det over alt".

Hun er særlig bekymret for de unges bruk.

— Vi vet ikke hvor stor andel av reseptfri-salget som skjer til ungdom, og kanskje enda viktigere: Foreldrene til 10-19-åringene er ofte 40-49-åringer, og i denne gruppen er det en kraftig økning i bruken av reseptpliktig paracetamol. Hvor ofte ungdom bruker paracetamol som er skrevet ut til foreldrene vet vi ikke så mye om.

Halvparten selges fra dagligvarehandel

I følge Legemiddelverket selges halvparten av all reseptfri paracetamol fra butikker og kiosker.

- Likevel har ikke bruken av reseptfri paracetamol økt de siste årene. Vi vet ikke om henvendelser om forgiftninger som følge av paracetamol skyldes reseptfrie kjøp, sier Ulshagen i Legemiddelverket.

Les mer om

  1. Helse