37 uttransporterte asylsøkere avvist av Russland

I løpet av fem dager forrige uke ble 37 personer som norske myndigheter ville sende tilbake til Russland, returnert til Norge.

Russland har sendt en rekke utransporterte asylsøkere i retur til Norge. Her fra Storskog grensestasjon.

Mandag kom ingen asylsøkere til Norge via Storskog ved Kirkenes, opplyser Østfinnmark politidistrikt.

Personene som ikke blir akseptert sendt tilbake fra Norge til Russland, er såkalt tredjelandsborgere. Dette er personer som har lovlig opphold og visum i Russland, men som ikke er russiske statsborgere, opplyser seksjonssjef Håvard Bekk ved avdeling for registrering og identitetsfastsettelse i Politiets utlendingsenhet (PU) til NTB.

Les også:

Les også

Antall asylsøkere mer enn halvert

Fra og med onsdag til søndag forrige uke ble til sammen 37 personer av ulike nasjonaliteter, som ble forsøkt uttransportert på enreisevisum til Russland ved Storskog, ikke akseptert og returnert av russiske myndigheter, opplyser Håvard Bekk.

— Vi gjør oppmerksom på at dette er tall som kommer direkte fra Storskog grensestasjonssted, og ikke har gjennomgått kvalitetssikringsrutiner hos PU.

Siden disse personene ikke ble tatt imot av Russland, har de fått et midlertidig overnattingstilbud i Norge.

I samme periode ble 23 personer med andre typer visum forsøkt returnert og akseptert av russiske myndigheter.

Barents Observermelder at det mandag ikke var noen asylsøkere som forsøkte å komme seg inn til Norge fra Russland.