Norge

Barneombudet om behandlingen av asylbarna: Skammelig

Stortinget bevilget i høst flere millioner kroner ekstra til barnefaglige strakstiltak i politiet. Likevel sier Røde Kors at mottak av enslige mindreårige asylsøkerne er blitt dårligere.

Barnerom: Dette er rommet i PUs lokaler på Tøyen og som barn helt ned i tiårsalderen må oppholde seg i tre dager Foto: AFTENPOSTEN

 • Ingeborg Senneset
 • Simen Granviken
 • Steffen Pedersen Øberg
 • Tron Strand

Røde Kors har slått alarm om mottaket av enslige mindreårige asylsøkere

Barn forsvinner, søsken splittes, de yngste blir forlatt i timesvis og opplever massiv omsorgssvikt. Røde Kors konstaterer systemkollaps for mottaket av enslige mindreårige asylsøkere i Norge.

— Situasjonen slik Røde Kors beskriver den er uholdbar og skammelig, sier barneombud Anne Lindboe.

— Vi har lenge vært bekymret for situasjonen til enslige mindreårige asylsøkere som kommer til Norge. Vi hadde inntrykk av at det skulle bli bedre, men i stedet har vi dessverre fått flere bekymringsmeldinger i det siste som bekrefter beskrivelsene fra Røde Kors. Nå har vi derfor bedt om nye møter med Politiets Utlendingsenhet, sier Lindboe.

Barneombud Anne Lindboe Foto: Ruud, Vidar

Byråd for eldre-, helse og sosiale tjenester i Oslo, Inga MarteThorkildsen(SV), er opprørt over forholdene som beskrives.

— Dette kan jeg ikke sitte stille og se på. Vi vil invitere Røde Kors til et møte, hvor vi ser på hva som er de faktiske forholdene her, og hva som må iverksettes av tiltak.

Den tidligere barneministeren sier at hun ikke kan godta at barn ikke får dekket grunnleggende behov, og ønsker en vurdering av det daglige oppsynet. Hun sier at de tatt kontakt med nasjonale myndigheter og følger opp eget barnevern.

Oslos ny helsebyråd Inga Marthe Thorkildsen sier de ikke kan sitte stille og se på forholdene for mindreårige asylsøkere. Foto: Stein J. Bjørge

— I dag er det helsefaglig døgnomsyn. Kanskje er det nødvendig med en tilsvarende stilling for barnevernfaglig kompetanse.

Bevilget millioner

På Stortinget trodde man også situasjonen for de enslige mindreårige asylsøkerne som kom til Norge skulle bli bedre.

Da regjeringen tidlig i høst kom til Stortinget for å be om mer penger for inneværende år, plusset Stortinget på nemlig på mange millioner ekstra til nettopp barnefaglig kompetanse i Politiets Utlendingsenhet.

— Vi tok dette opp med justisministere i august. Han ga løfter om å prioritere barnefaglig kompetanse med en gang. Et bredt flertall la inn ekstra millioner og sterke merknader om behovet for å håndtere barna på en bedre måte. Det er merkelig at disse pengene og prioriteringene ikke kommer ut på bakkeplanet, sier Venstres Trine Skei Grande.

Les også politisk redaktør Trine Eilertsens kommentar:

Les også

– Statsminister Erna Solberg frykter en debatt preget av «oss mot dem». Den er godt i gang.

Arbeiderpartiets Helga Pedersen etterlyser også effekten av ekstramillionene som ble etterbevilget av Stortinget i høst.

— Røde Kors belyser dessverre en kjent problemstilling. Regjeringen fikk to konkrete millioner kroner til barnefaglig kompetanse, bevilget over budsjettet til Politidirektoratet, til å avhjelpe situasjonen, påpeker Pedersen.

Les om situasjonen på grensen til Russland:

Les også

Politiet i Kirkenes: - Vi er på bristepunktet

Tviler på barnevernets forsikringer

KrFs Geir Toskedal er opprørt etter å ha lest rapportene fra Røde Kors.

— Tilsyn, familiesplittelse, bemanning på kveld og natt, innlåsing. Det er mange ting på en gang. Dersom alt dette er korrekt, og det er det all grunn til å tro, er situasjonen helt uakseptabelt, sier Toskedal.

KrFs innvandringspolitiske talsmann understreker at «alle skjønner at det er krise».

Røde Kors`Øistein Mjærum sier asylsystemet har brutt sammen og at enslige mindreårige ikke blir tatt vare på. Foto: Ørn E. Borgen

— Det må likevel bemannes opp på Tøyen. I tillegg må samarbeidet mellom det lokale barnevernet og politiet åpenbart bli mye bedre. Jeg savner en tydelig ledelse fra statsrådene Anundsen og Horne. Det er tydelig ledelse det her er snakk om, mener Toskedal.

Venstres Skei Grande sier hun er kritisk til at UDI har etablert mottak av barn i en bydel som har «et såpass presset barnevern som Gamle Oslo».

— Men barnevernet i bydelen sier til oss at de har kontroll på barna og situasjonen på Tøyen?

— Et barnevern vil aldri si at de ikke har kontroll. Det betyr ikke at de ikke har store utfordringer.

Siste ukene er Rondane nærmest blitt en syrisk provins av fjellforviste flyktninger.

Les også

Velkommen til Norges mest isolerte asylmottak

Ansvarsavklaring

I Redd Barna er man bekymret over at etatene fortsatt diskuterer hvem som har ansvar for barna.

— Norge oppfyller ikke sine forpliktelser, når de ulike etatene ikke er klar over hvilket ansvar de har. Da blir barna en kasteball i systemet. Regjeringen må vise lederskap og sikre godt samarbeid på tvers. Og de må sikre at de ulike i etatene har god nok kompetanse på å ivareta sårbare barn, sier Thale Skybak, som er seksjonsleder i Redd Barnas Norgesprogram.

Hun mener Politiets Utlendingsenhet har stilt relevante spørsmål til Bufdir om de enslige mindreårige asylsøkerne.

_ Men det er bekymringsfullt at man ikke vet hvordan så små barn, som kommer for å søke beskyttelse, skal ivaretas, mener Skybak.

Les også:

Les også

Politiet vet ikke hvem som har ansvaret for asylsøkere under 15 år

Avviser kritikk

Justisminister Anders Anundsen avviste fredag kveld all kritikk og mener det er feil at hans departement ikke tar lederskap.

Både Justisdepartementet og Barne— og familiedepartementet viser til «den ekstraordinære situasjonen» som svar på bekymringene fra psykologteamene til Røde Kors.

Barneombud Anne Lindboe mener dette blir for lettvint.

— Barn under 15 år og de opp til 18 år har helt spesielle krav på beskyttelse og omsorg. At vi har en krevende situasjon er ingen unnskyldning for at barna ikke skal få sine grunnleggende behov dekket når de kommer til norske myndigheter, sier Lindboe.

 1. Les også

  Ny brann i planlagt flyktningmottak i Sverige

 2. Les også

  Stort intervju med Erna Solberg i Libanon om hvordan flyktningskrisen vil endre Norge

 3. Les også

  "Jeg tenker på flyktningkrisen hvert sekund"

Les mer om

 1. Røde Kors
 2. Asylbarn
 3. Migrantkrisen i Europa

Relevante artikler

 1. NORGE

  Sterk uro for enslige asylbarns kår i Norge

 2. A-MAGASINET

  Som barn flyktet han alene over Middelhavet. Nå er 18-åringen på flukt igjen - i Norge.

 3. NORGE

  Røde Kors slakter myndighetenes flyktninghåndtering

 4. NORGE

  Vergen til dobbeltdrapssiktet 18-åring tror han var psykotisk

 5. POLITIKK

  Har du ikke skjønt hvorfor alle snakker om «oktoberbarna»? Da bør du lese denne saken.

 6. POLITIKK

  Asylstopp gir milliarder i økt handlingsrom