Ap og Senterpartiet vil innføre «fornyet vurdering» for kreftpasienter

Både Ap og Sp mener det må bli enklere for dødssyke kreftpasienter å få hjelp til å komme med i studier eller veiledning til eksperimentell behandling.

– Jeg har sett at det er veldig tilfeldig hvem som får tilbud om å delta i forsøk eller eksperimentell behandling, sier Kjersti Toppe (Sp).

To ganger har Helsedirektoratet blitt anbefalt at det innføres en ordning med second opinion (fornyet vurdering) for alvorlig syke kreftpasienter.

I Danmark er dødssyke kreftpasienter garantert svar i løpet av ti dager på om det finnes andre behandlingsmuligheter for dem.

Behov for pålitelige råd

Helsedirektoratet har ikke støttet forslaget, men nå vil både Torgeir Micaelsen (Ap) og Kjersti Toppe (Sp) be om en ny runde.

– Det er helt nytt for meg at det har foreligget anbefalinger om å etablere et tilbud om second opinion for kreftpasienter i Norge, sier Torgeir Micaelsen.

Han mener at kreftpasienter som ikke lenger har nytte av konvensjonell og etablert behandling, bør få en bedre mulighet enn i dag til å få pålitelig veiledning og råd om eksperimentell behandling.

– Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet bør klargjøre hvorfor anbefalingene ikke er fulgt opp, og om de nå vil foreta en fornyet vurdering av forslagene fra Prioriteringsrådet, Kreftforeningen og andre. Jeg forventer at helseministeren også bidrar til å kommunisere at dette er et ønsket tilbud – også fra politisk hold, sier Micaelsen.

Toppe: Større trygghet

Kjersti Toppe (Sp) tror en modell som danskene har, vil gi i pasientene større trygghet.

– Jeg har sett at det er veldig tilfeldig hvem som får tilbud om å delta i forsøk eller eksperimentell behandling, sier Kjersti Toppe.

Hun er helsetalsperson for Senterpartiet og sitter i Stortingets helse og omsorgskomité. Toppe er også lege.

Hun sier det er vanskelig å manøvrere seg frem til pågående studier og behandling også i Norge.

– Det er for mye å forlange av fastlegene at de skal hjelpe pasientene med dette slik Fremskrittspartiet mener, sier Toppe.

– Kan ikke forby utenlandske klinikker

Dersom alvorlig syke kreftpasienter kommer i kontakt med et eget panel med leger som gir dem råd, så vil færre reise ut for å få eksperimentell behandling, mener hun.

– Vi kan ikke forby utenlandske klinikker å behandle norske pasienter eller norske firmaer å formidle behandling. Men hvis vi kan gi pasientene trygghet for at alt er vurdert for dem her hjemme, vil nok flere slå seg til ro med at det kanskje ikke er mer å gjøre, sier Toppe.

Helseminister Bent Høie har tidligere sagt at han ikke oppfatter det slik at pasienter opplever at det er vanskelig å få second opinion i Norge.

– Men jeg åpner gjerne for en diskusjon om å organisere dette på en annen måte hvis kreftpasienter opplever at det er vanskelig å få en vurdering av en annen lege, sa helseminister Bent Høie (H) til Aftenposten for noen dager siden.