Norge

Arbeidene i gang i Oslofjordtunnelen – nå roper også brotilhengerne høyt

Skadene i Oslofjordtunnelen er større enn ved ulykkesbrannen i 2011. Reparasjonene er i gang – mens frontene skjerpes i kampen om nytt tunnelløp eller bro. Og hvilket ansvar skal lastebilsjåførene ha?

Gjentatte hendelser i Oslofjordtunnelen har gjort den til en omstridt tunnel. Nå vil samferdselsministeren ha en avgjørelse før sommeren fra Stortinget om ny tunnel eller bro via Håøya til Hurum.
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Brannen i en lastebil i Oslofjordtunnelen fredag, har ifølge Aftenpostens opplysninger klare likheter med ulykkesbrannen i 2011.

Den gang ble det ikke funnet noen indikasjoner på varmgang i bremsene, men massive skader på motoren. Blant annet ble det oppdaget et stort hull i motorblokken, noe som indikerte motorhavari.

Mandag bekreftet Statens havarikommisjon for transport opplysningene.

Den utbrente, polske lastebilen etter brannen sankthansaften 2011.

Fire ting som skjer akkurat nå rundt Oslofjordtunnelen

Regjeringen går inn for å bygge et tunnelløp nummer to for Oslofjordforbindelsen. Det kunne Aftenposten fortelle rett før forslaget til Nasjonal transportplan for 2018–2029 ble lagt frem, i begynnelsen av april.

Vi fortalte at tunnelen er stengt gjennomsnittlig annenhver dag – og om fordelene og ulempene ved å bygge et nytt tunnelløp.

Etter at det fredag igjen oppsto brann, regner Statens vegvesen med at det vil ta to til tre uker før den igjen kan åpnes. Arbeid med å reparasjoner har pågått gjennom helgen, sier avdelingsdirektør Nils Audun Karbø.

Hastemøte om sikkerheten tirsdag

Tirsdag skal det holdes et hastemøte mellom Statens Vegvesen og fylkesordførerne i Akershus og Buskerud om sikkerheten i tunnelen, melder NTB.

Politikerne i Buskerud har i lang tid sett svært alvorlig på sikkerhetssituasjonen i tunnelen og ba i det siste fylkesutvalgsmøtet om få fortgang i å etablere fast vakt med brannbil og tungbergingsbil ved tunnelen.

– De to brannene de siste ukene viser, sammen med alle stans for øvrig i tunnelen, at dette er høyst nødvendig, sier fylkesordfører Roger Ryberg.

Passasjerbåt

På møtet vil både akutte sikkerhetstiltak og tiltak knyttet til den problematiske hverdagen for pendlere bli diskutert.

Ryberg lanserer passasjerbåt som en midlertidig løsning i en overgangsperiode, og sier dette konkrete forslaget blir tatt opp på tirsdagens møte. Samtidig er han helt klar på at sikkerheten må være bedre når tunnelen åpner igjen, om tidligst to til tre uker.

Dette skjer nå rundt den omstridte tunnelen:

 • Veivesenet vurderer hyppigere, muligens permanent kontroll av kjøretøyer ved tunnelen.
 • Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ber Stortinget bestemme seg for nytt tunnelløp eller bro før sommeren.
 • Tilhengerne av bro er for første gang blitt høylytte. Tirsdag, tre dager før den siste brannen, ble det mobilisert til demonstrasjon på Hurum-siden av tunnelen.
 • Undersøkelser så langt viser at den tsjekkiske lastebilen som ble rammet av brann fredag, hadde begynt oppstigningen mot Drøbak-siden. Den befant seg ca. 2,2 km fra tunnelåpningen.

Nå tør de ytre seg for bro – og for stenging av dagens tunnel

De første som meldte seg etter Aftenpostens oppslag i april, var tilhengere av nytt tunnelløp.

De oppfattet skepsisen mot nytt tunnelløp som overdrevet.

Etter den siste brannen har tilhengere av bro ropt høyest. I tillegg til organiseringen har ordførerne i Nesodden og i Ski, Nina Sandberg (Ap) og Tuva Moflag (Ap), meldt seg som tilhengere.

– Bro må velges først som sist, sier ordfører Nina Sandberg (Ap) i Nesodden til NTB.

Store redningsmannskaper kom til i forbindelse med brannen fredag i Oslofjordtunnelen.

Vil Stortinget ta avgjørelse om bro eller tunnel før sommeren?

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) ber altså Stortinget allerede før sommeren avgjøre om Oslofjordtunnelen skal få nytt tunnelløp eller bro.

– Jeg mener det er viktig at man får klargjort dette når Nasjonal Transportplan (NTP) skal behandles. Selv om det skal bygges et nytt tunnelløp, så vet vi at det er mye arbeid som skal gjøres før det. Hvis man ikke tar en beslutning nå, betyr det at det vil ta mye mer tid før man i det hele tatt kommer i gang med prosessen, sier han til NTB.

Aftenposten henvendte seg i går til de samferdselspolitiske talspersonene for Arbeiderpartiet, Høyre, KrF, Venstre, Sp og SV, med spørsmål om dette er realistisk. De vi hørte fra var:

Høyres Nikolai Astrup, som går for nytt tunnelløp.

Venstres Abid Q. Raja, som er enig i at avgjørelsen bør tas før sommeren.

Vil stenge tunnelen – men ser sjåførenes ansvar

Lørdag gikk en av de største skeptikerne til tunnel, administrerende direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund, ut i Dagbladet og uttalte at tunnelen må stenges permanent.

– Den er livsfarlig og skulle aldri ha vært bygd, mener Mo.

Aftenposten har spurt ham om ikke dette er en lettvint løsning, og om hvor stort ansvar sjåførene har for hendelsene i tunnelen.

– Jo, selvfølgelig. Den største årsaken til ulykker er sjåføren. Men denne tunnelen er bygget slik at den er ekstra farlig. Det er en spekulasjon fra min side, men det er et faktum at et også er flere rundkjøringer før man kommer til tunnelen. Bremsene blir dermed varme i forkant, og forsterkes når bilene skal bratt nedover. Kanskje evner heller ikke sjåførene å bruke retardasjon med motor slik de skal, sier Mo.

– Har vi en kjørestrekning som mange sjåfører rett og slett ikke behersker?

– Det vil jeg ikke spekulere rundt. Men som i alle ulykker har vi en kombinasjon av manglende kompetanse og utilstrekkelig utstyr.

Vurderer permanent kontroll og varmedetektor ved Oslofjordtunnelen

Ifølge avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen er ødeleggelsene større i tunnelen nå enn i 2011. 500 meter med kabler og lysarmatur - og seks støpte veggelementer må byttes.

– Lastebileierforbundet vil ha stengt tunnelen på grunn av risiko for brann. Men hva med sjåførenes ansvar?

– De skal opptre forsvarlig, og ha forsvarlige kjøretøyer. Stigningen er også godt skiltet, man skal ha lav fart når man kjører inn.

– Kan det være aktuelt å øke kontrollene ved tunnelmunningene, vurdere permanent kontroll her?

– Vi må vurdere om det er grunnlag for det. Det er også teknologi under utvikling for varmedeteksjon. Som kan fange opp varme på kjøretøyer før de kjører inn i tunnelen, sier Karbø.

Les mer om

 1. Oslofjordtunnelen
 2. Nasjonal Transportplan
 3. Statens vegvesen