Utdanningsdirektoratet presiserer fraværsgrensen: Nei, 10,4 prosent kan ikke rundes ned...

Skolelederforbundet er bekymret for at den omstridte fraværsgrensen tolkes og praktiseres ulikt.

Bildet er fra mai i fjor, og viser elever fra Oslo og Akershus som var samlet utenfor Rådhuset for å vise hva de synes om fraværsgrensen.

Fører et uklart regelverk og dårlige tekniske løsninger for å registrere fravær til at elevene behandles ulikt?

Rektorer er bekymret for at det er slik. Derfor skrev Skolelederforbundet et notat til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), hvor det står at erfaringer fra første halvår er at «fraværsreglene tolkes og praktiseres ulikt».

– Vår intensjon er at fraværsgrensen blir praktisert så likt som mulig og ikke slår negativt ut for noen elever, sier leder Solveig Hvidsten Dahl.

Forbundet reiser selv disse spørsmålene:

  • I hvilken grad er det lik praksis blant lærerne når det gjelder selve fraværsføringen?
  • Hva regnes som dokumentert og udokumentert fravær?
  • I hvor stor grad utøver rektor skjønn når det udokumenterte fraværet er mellom 10 og 15 prosent?
  • Hvor absolutt skal 10 prosent forstås?

For å vise hvor avgjørende ulik tolkning kan bli, blir følgende eksempel brukt.

Rektor: – Må sikre oss at det ikke slår urettferdig ut

Det var skolelederforbundet i Hedmark som først tok opp saken. Stig Johannessen sitter i sentralstyret og er til daglig rektor ved Hamar katedralskole.

Han forteller at de har brukt mye krefter på å få til et system som teknisk gjør det enkelt å følge opp og rydde i det registrerte fraværet.

– Hedmark fylkeskommunen har investert i et program som hjelper oss i å kunne følge opp fagfraværet på en forsvarlig måte. Det har vært en administrativt krevende prosess, og vi har brukt mye energi på å få på plass en forsvarlig forvaltning, sier Johannessen.

Etter hans vurdering er det for ulike systemer til at dette skal kunne følges opp på en enhetlig, enkel og oversiktlig måte i Skole-Norge i dag.

– Ut fra egen erfaring er bekymringen vår da hvordan dette løses andre steder. Vi ser alle de gode resultatene man har med en slik grense, men vi må sikre oss at det ikke slår urettferdig ut. Konsekvensene er for alvorlige til at vi skal kunne si at vi må leve med systemer som ikke er gode nok.

Udir: Noen skoler har valgt å runde ned

Avdelingsdirektør Cathrine Børnes opplyser at Utdanningsdirektoratet får en del spørsmål om hvordan regelverket skal forstås. De gjør kontinuerlige presiseringer når de ser at det «er behov for det».

Dette er også årsaken til at det 19. mai ble presisert at 10,4 prosent ikke kan rundes ned.

– Vi har fått tilbakemeldinger på at dette er blitt praktisert ulikt, og vi så derfor behov for å presisere at grensen for udokumentert fravær går ved 10.0 prosent. Noen skoler har valgt å runde ned til 10. prosent fravær hvis eleven har hatt eksempelvis 10.4 prosent udokumentert fravær.

– Er det Utdanningsdirektoratets inntrykk at regelverket praktiseres likt på alle skoler og i alle fylker?

– Dette er det første året regelverket praktiseres, og det vil alltid være ulike tolkninger i en startfase. Men vårt generelle inntrykk er at de fleste skoler har forstått regelverket.

– Stor forvirring blant elevene

Elevorganisasjonens påtroppende leder, Rahman Chaudhry, mener bekymringen fra Skolelederforbundet bare bekrefter det de har visst lenge: at det nye regelverket skaper forvirring.

Påtroppende leder i Elevorganisasjonens, Rahman Chaudhry

– Inntrykket vårt er at det er veldig stor forvirring blant elevene.

Chaudhry tror det er riktig at reglene praktiseres ulikt, og at lærere kan se gjennom fingrene på noe av fraværet.

– Jeg tror det er mange lærere som har skjønt at grensen er altfor rigid og bryr seg mer om elevene enn om fraværsgrensen. Da oppstår det forskjeller.

Mener regelverket er «svært tydelig»

Statssekretær Magnus Thue (H) i Kunnskapsdepartementet mener regelverket er svært tydelig og viser blant annet til denne tabellen som viser hvor mange klokketimer man kan være borte i hvert enkelt fag.

– Når man ser på formuleringen i rundskrivet og den veldig tydelige tabellen vi har utarbeidet, kan jeg ikke forstå at det skal kunne tolkes på noen annen måte. At vi likevel presiserer dette nå, skyldes tilbakemeldingen fra Skolelederforbundet, sier Thue.

Han understreker at likebehandling og rettferdig behandling av elevene er avgjørende.

– Fraværsgrensen er på 10 prosent. Bikker du over 10 prosent, skal du i utgangspunktet ikke bli vurdert i faget. Dette sikrer vi nå gjennom denne presiseringen fra Utdanningsdirektoratet.