Norge

Økt beredskap i Troms grunnet skredfare

Ingen ble skadd da tre biler ble tatt av et snøskred som gikk over E8 i Lavangsdalen i Troms 30. april. Nå er det meldt om stor snøskredfare i Sør-Troms og Ofoten. Foto: Kai Jæger Kristoffersen/Nordlys / NTB scanpix

Økt skredfaren i Troms gjør at politiet og andre etater har skjerpet beredskapen. Flere steder er faregraden økt til fire, nest øverst på skalaen. 

  • NTB

NRK skriver at det kan være aktuelt å stenge veier på kort varsel, og evakuering fra rasutsatte hus vurderes fortløpende.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har satt flere områder til grad fire som betyr stor fare for snøskred. Det gjelder Sør-Troms, Indre Troms, Tromsø, Ofoten og Lyngen.

Ifølge NVE vil høyere temperatur i kombinasjon med vind og nedbør medføre sannsynlighet for våte skred under mildværsgrensen. Skredfaren vil være størst i ytre strøk da det er her det blir mest vind og høyest mildværsgrense.

I ytre Senja ble Mefjordveien stengt mandag kveld. Også Tamokdalen i Indre Troms er stengt på grunn av skredfare.

I Finnmark er E69 mellom Honningsvåg og Nordkapp er stengt fra Nordmannset til Nordkapp på grunn av uvær og rasfare. Rasfare har også ført til at E69 er stengt fra Nordkapptunnelen og sørover til Hønsa.

Så langt denne vinteren har én person omkommet i snøskred. Det var en italiensk skiturist som ble tatt av skred i Lyngen, i midten av forrige måned. Den nest siste dagen i mars ble seks personer reddet ut av tre begravde biler, da et snøskred gikk over E8 i Lavangsdalen i Troms.

(©NTB)