Norge

Rygge på gli med pengeinnsamling for flyplassen

Det siste flyet med passasjerer fra Rygge sivile lufthavn utenfor Moss tok av i oktober 2016. Lufthavnen ble åpnet høsten 2007 og avviklet fra 1. november i fjor etter at Ryanair la ned basen på flyplassen som følge av innføringen av flypassasjeravgiften.

14 av 18 kommuner i Østfold har innvilget søknad om prosjektstøtte for å få gjenåpnet Moss lufthavn Rygge.

  • NTB

Rygge Airport AS (RA) arbeider for å gjenåpne Moss lufthavn Rygge for sivil trafikk etter at driften ble avviklet 1. november i fjor. For å kunne finansiere nødvendige undersøkelser og avtaler for å få lufthavnen operativ igjen må aksjekapitalen utvides med 7,5 millioner kroner. Etter et styremøte onsdag sendte RA ut melding om at kapitalutvidelsen så langt er på 2,49 millioner kroner.

Selskapet mener den økonomiske støtten viser et sterkt regionalt ønske og behov for å gjenåpne lufthavnen i april 2018.

Utsettelser

Lufthavnen ble åpnet høsten 2007, men avviklet 1. november i fjor etter at Ryanair la ned basen på flyplassen, ifølge Ryanair som følge av flypassasjeravgiften.

Planen til RA var å få inn 7,5 millioner så raskt at en gjenåpning kunne skje 1. april i år, men allerede i desember var det klart at det ikke gikk og prosjektet utsatt ett år. I februar måtte de utsette fristen for å få inn midler til 17. mars, og de er ennå ikke i mål.

Private

I uttalelsen onsdag fremgår det at Østfold-kommunene har bidratt til at RA nærmer seg målsettingen om én million kroner fra kommunal sektor. Også kommuner i Follo i Akershus skal ha meldt sin interesse. Over 800 personer har støttet prosjektet med tilsammen 165.000 kroner, i tillegg til bidrag fra ulike selskaper.

En mulig gjenåpning er svært omdiskutert innad i flere av kommunene i regionen og partier imellom.

Prosjektperioden er fra februar/mars til september/oktober og midlene som hentes inn skal blant annet dekke lønn til styreleder, styremedlemmer og prosjektmedarbeidere, bruk av konsulenter og kjøp av eksterne tjenester, markedsføring og salg og diverse administrasjonsutgifter.

Les også

  1. – Solberg burde møte de Rygge-ansatte og si unnskyld

  2. Utsetter planer om gjenåpning på Rygge

  3. Ryanair brukte to måneder på å danke ut en rekke giganter på OSL

Les mer om

  1. Rygge