Norge

– Du Gjermund, er du en lystløgner?

Advokat John Christian Elden, én av Eirik Jensens tre forsvarere, gikk ikke rundt grøten da han overtok eksaminasjonen av Gjermund Cappelen fra kollega Arild Holden.

Advokat John Chr. Elden stilte kritiske spørsmål til Gjermund Cappelen.
  • Hans O. Torgersen
    Journalist

– Du Gjermund, er du en lystløgner?

– Nei.

– Du er presentert som en person som gikk fra å være «kyniske Gjermund» til den «angrende Gjermund». Når i denne perioden gikk du fra å være den kyniske til den angrende?

– Det har vært en personlig prosess for meg.

– Kan vi se spor etter det i avhørene, «fra i dag skal jeg være ærlig»?

– Nei, det har vært en vanskelig prosess

– Når vi går gjennom avhørene, kan ikke du si ifra når vi kommer til et slikt sted?

– Jeg har ikke konstruert denne saken, hvis det er det du insinuerer.

– Jeg insinuerer ingenting, det kommer senere, sa Elden.

Jensen: - Endelig kritiske spørsmål

Eirik Jensen satt på en stol rett bak to av forsvarerne sine, advokatene John Chr. Elden og Arild Holden mens de eksaminerte Gjermund Cappelen. Det kunne synes på ham at situasjonen var følelsesmessig merkbar. I mer enn tre år har han levd som siktet og tiltalt for svært alvorlige anklager.

– Har du hatt en god dag?

– Ja, det har jeg, men det er ikke snakk om at jeg frydet meg på noen måte. Selvsagt oppleves det litt spesielt at det endelig stilles kritiske spørsmål til Cappelen. Hittil er han blitt leid frem av påtalemyndigheten og Spesialenheten, sier Jensen til Aftenposten.

Om å lyve for en dommer

– Var det vanskelig for deg å lyve for en dommer, spurte Elden videre i sin utspørring av Cappelen. Han siktet til de første politiavhørene og det første fengslingsmøtet etter pågripelsen 19. desember 2013.

Cappelen innrømmer uten videre at han løy for dommeren i fengslingsmøtet:

– Forteller du sannheten til dommeren?

– Nei.

– Var det noe vanskelig å lyve til en dommer?

– Det er klart det er ikke en ideell situasjon, men når man står i en slik situasjon, så valgte man det.

Senere sier Cappelen dette for å forklare en løgn:

– Jeg hadde kona mi i fengsel, sønnen min i fengsel, ungene var revet bort fra oss. Jeg var desperat og konstruerte en historie for å slippe ut. I nødrett er det lov.

Eldens eksaminasjon er nøye planlagt. Han leser opp fra flere av politiets og Spesialenhetens avhør av Cappelen, avhør der han ikke har fortalt «den hele og rene sannhet».

I ett av avhørene beskrev Cappelen en person svært detaljert, men innrømmer at vedkommende var oppdiktet med alle kjennetegnene.

– Hvordan kom du på disse kjennetegnene, spør Elden.

– Det var vel noe jeg hadde i hodet.

Les mer om

  1. Eirik Jensen-saken