KrF vil bruke én milliard på å bekjempe vold mot barn

Flere helsesøstre, styrking av barnevern og familievern, mer politi som kan etterforske vold mot barn. Prislappen blir én milliard kroner i KrFs alternative budsjettforslag for neste år.

KrFs finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad understreker at vold mot barn og unge er et alvorlig samfunnsproblem, og koster årlig mellom 4,5 og 6 milliarder kroner. – Det trengs et løft, sier han.

Partiet har tidligere kritisert Regjeringen for manglende oppfølging av Opptrappingsplanen mot vold og overgrep i sitt budsjettforslag for neste år. Nå vil partiet bruke budsjettforhandlingene til å presse Regjeringen til å heve beløpene til tiltak innen helse-, familie- og justissektoren for å sikre en opptrapping på feltet. Mandag starter budsjettforhandlingene.

– Vi har gått gjennom alle postene og løftet mange av dem, sier Ropstad, finanspolitisk talsperson for KrF.

Han var også saksordfører for opptrappingsplanen i justiskomiteen i forrige periode.

En milliard mer

KrF foreslår 610 millioner kroner mer til ulike tiltak for å bekjempe vold og overgrep mot barn i sitt alternative budsjettforslag sammenlignet med Regjeringens forslag. I tillegg foreslår de å øremerke 390 millioner fra rammen Regjeringen har satt av til «frie midler» blant annet til kommunene og politiet.

De øremerkede pengene skal gå til flere helsesøstre i skolehelsetjenesten (300 millioner), flere vold mot barn-spesialister på alle barneavdelinger (30 millioner) og sikre at politiet får økt kapasitet til å etterforske vold og overgrep blant barn (60 millioner).

– Trengs et stort løft

– Vil dere få flertall for dette under budsjettforhandlingene på Stortinget?

– Det er vanskelig å si. Vi vet at regjeringspartiene og Venstre ikke er imot å satse på dette feltet. Det handler mer om manglende vilje til å prioritere det fra Regjeringens side. Men det trengs et stort løft hvis vi skal vi klare å løse de store utfordringene rundt vold og overgrep mot barn, sier Ropstad.

I fjor fikk KrF gjennomslag for å øke bevilgningene på 2017-budsjettet fra 176 til over 500 millioner til forebygging, etterforskning og oppfølging av barn som er utsatt for vold og overgrep.

Onsdag fortalte Politioverbetjent Kåre Svang 100 politifolk fra hele landet om hva de må være oppmerksomme på når barn blir alvorlig skadet – og foreldrene forteller at barnet falt ned fra stellebordet.

Horne svarte på kritikken: «Ikke rom for kostbare satsinger»

– Vi hadde sett for oss noe helt annet enn dette, sa Ropstad da forslaget til statsbudsjettet og oppfølging av Opptrappingsplanen ble presentert.

Han mener en økning på 54 millioner neste år knapt er noe mer enn en videreføring av dagens tiltak.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne svarte at kampen mot vold og overgrep mot barn og unge er høyt prioritert, men at det ikke er rom for nye, kostbare satsinger fordi Regjeringen har redusert bruken av oljepenger i budsjettet.