Norge

UDI har ansatt 170 nye saksbehandlere - men det er ikke nok

Mandag hadde 50 av de 170 nyansatte saksbehandlerne i UDI sin første dag. Direktør i asylavdelingen Hanne Jendal mener det vil bli behov for flere.

50 av totalt 170 nye ansatte i UDI hadde sin første dag i går. Det store antallet nyansatte vil fases inn gradvis utover vinteren og våren, forteller UDI.
  • Steffen Pedersen Øberg

2015 brøt alle asylrekorder. Over 31.000 mennesker søkte om asyl i Norge, og UDI sitter igjen med en restanse på 24.000 asylsøkere i det de tar fatt på et nytt år.

På grunn av den voldsomme økningen av asylsøkere i fjor, begynte UDI i høst å rede grunnen for et storinnrykk av saksbehandlere.

Nå skal 170 nye saksbehandlere i arbeid med åbehandle søknader fra flyktninger som har ankommet Norge. Det innebærer nesten en dobling av antall saksbehandlere i asylavdelingen i UDI.

Se hvordan Norges nye innvandringsminister svarer på 26 spørsmål om asyltilstrømningen:

Les også

- Det er klart jeg er bekymret for mine egne barns fremtid

— Vi må rekruttere enda flere

Men allerede nå varsler direktør for asylavdelingen i UDI, Hanne Jendal, at det ikke er nok.

— Vi har nå 24.000 saker i restanse. Målet for 2016 er at vi skal klare 21000 vedtak.Man ser fort at det fortsatt vil bli dratt med en restanse fra i fjor inn i neste år. Og hver asylsøker som kommer i år legges til dette tallet. Prognosen for i år er fortsatt 33 000 søkere.

Direktør i asylavdelingen i UDI, Hanne Jendal (t.v), og områdeleder Ingrid Olram mener det vil bli nødvendig med enda flere ansettelser innen sommeren.

— Så vi ser for oss at vi må rekruttere enda flere mennesker og at det bør skje innen første juni i år.50 av de totalt 170 nye saksbehandlerne hadde sin første arbeidsdag mandag. Når så mange mennesker skal ha opplæring og oppfølging, fører det til at tempoet i saksbehandling vil gå ned i de kommende månedene.

Jendal anslår at det vil kunne ta opptil seks måneder før alle de nye ansatte er operative i lik hastighet som de som de erfarne saksbehandlerne.

NAV-direktør Sigrun Vågeng slår an en opitimistisk tone, og har en fempunktsplan for jobb og integrering:

Les også

Her er NAV-direktørens plan for å få flyktningene i jobb

— Skal fatte vedtak etter én uke

Områdeleder Ingrid Olram forteller at de nyansatte allerede etter en uke skal være i stand til å fatte vedtak:

— Men da er det veldig mange som står i sirkel rundt og hjelper. Tett oppfølging er stikkordet.

Det er vanlig praksis i UDI at det vedtak alltid blir vurdert av e av to personer. Dette gir en ekstra trygghet nå, med så mange nyansatte, sier Olram.

Har jobbet måneder i konstant krise:

Les også

Frykter at UDI-ansatte skal bryte sammen etter å ha jobbet 30.000 timer overtid.

Tar i bruk videokonferanse til asylintervju

Etaten tar også i bruk flere nye midler for å effektivisere informasjonsinnhentingen. Ett av dem er bruk av videokonferanse for å kunne intervjue asylsøkerne som nå er spredt på mottak i hele landet. Ett annet grep er større bruk av selvregistrering:

— Det er basert på at veldig mange av søkerne i høst ble miniregistrert hos politiet. På grunn av stort arbeidspress i politiet ble det registrert veldig lite informasjon på hver asylsøker. I stedet for at vi bruker tid på å hente inn det, så lar vi asylsøkerne legge inn en del opplysninger slik at vi kan bruke det når vi skal se på saken, forklarer Jendal.

Direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI), Frode Forfang, advarer mot en helt motsatt effekt av regjeringens innstramminger:

Les også

- Asylinnstramming kan gi ny flyktningbølge

— Må være forberedet på nye topper

Etter et unntaksår for asylinstituttet i hele Europa, har vintermånedene foreløpig ført til en kraftig nedgang i asylsøkere. Jendal og Olram forteller at dette pusterommet brukes til blant annet å evaluere beredskapen i høst, skaffe seg oversikt over alle sakene og å behandle så mange saker som mulig.

— Situasjonen i høst kom brått på, det gjorde det på alle land i Europa. Vi må også i år være forberedt på at det kan komme nye høye topper.

— Men det går en grense der for hvilken stående beredskap vi kan ha. Vi kan ikke ha 1000 saksbehandlere som sitter og venter på saker, sier Jendal.

— Men vi ser likevel at vi har kompetanse på å snu oss raskt rundt. Vi har et stort apparat, vi har en stor organisasjon og det ser vi slå inn nå når vi ansetter nesten 200 personer på to måneder, legger Olram til.

I alt 7825 mennesker ble tvangsutsendt fra Norge i fjor:

Les også

Rekordmange utlendinger uttransportert i fjor

Bli med til Bolkesjø, stedet hvor et nedlagt hotell med 500 ledige sengeplasser ruver over de 40 innbyggerne:

Les mer om

  1. Migrantkrisen i Europa