Verstinger lover bedring

Produsentene for henholdsvis Fontex og Flagyl, Eli Lilly og Aventis Pharma, har også tidligere manglet bruksanvisning i sine produkter.

I 2000fikk de to firmaene pålegg fra Legemiddelverket. To år senere står begge igjen på listen over firmaer som selger medisiner uten bruksanvisning.-Jeg beklager at det fortsatt finnes Fontex på markedet uten pakningsvedlegg. Dersom apotek oppdager dette, kan de kontakte oss, så vil de få det tilsendt, sier direktør Lasse Petersen i Eli Lilly.Han legger til at firmaet har overholdt fristen de fikk fra Statens legemiddelverk om at alle pakninger skal ha vedlegg innen 2001.-Det tar litt tid før de nye produktene er på markedet. Alt produseres og pakkes utenfor Norge, så det vil kunne være noe etterslep, sier Petersen.-Kunne dere ikke lagt i bruksanvisningene i Norge før dere leverte medisinen fra dere?-Det har vi vurdert, men funnet at det blir vanskelig å gjennomføre.Hos Aventis, som selger Flagyl, beklager de også den manglende pasientinformasjonen.-Vi har fått noen henvendelser fra apotek og noen fra pasienter. Da har vi sendt de godkjente pakningsvedleggene, sier bivirknings— og kvalitetsansvarlig Tonje Krogstad Johnsen i Aventis.Hun medgir at det er uheldig for pasientene at informasjon ikke følger med pakningen.