210 sykehusleger kan bli tatt ut i streik denne uken: - Streikeviljen er stor

Denne uken kan 210 sykehusleger i hele landet gå ut i streik. De frykter ny vaktordning som kan føre til at de må jobbe inntil 60 timer i uken, opptil flere uker på rad.

Hvis ikke legene og Spekter kommer til enighet blir 200 leger tatt ut i streik denne uken. Leder for Yngre legers forening mener det er stor fare for streik.

Tirsdag er siste frist for at Akademikerne på vegne av Legeforeningen og arbeidsgiverforeningen Spekter kan komme til enighet om legenes arbeidstid og vaktordning.

Partene står langt fra hverandre og temperaturen i meklingen er svært høy.

– Jeg mener det er stor fare for streik, sier Christer Mjåset, leder for Yngre legers forening.

Oslo universitetssykehus er et av sykehusene som blir rammet av en eventuell streik.

Disse sykehusene kan blir rammet av streik denne uken

  • Oslo Universitetssykehus
  • Sykehuset Østfold
  • Helse Bergen
  • Helse Stavanger
  • Finnmarkssykehuset
  • Akershus universitetssykehus
  • Vestre Viken
  • Sykehuset i Vestfold
  • St. Olavs Hospital

Uttakene er foreløpig fordelt i to omganger, og varselet dreier seg om drøyt 300 personer.

I følge Akademikerne omfatter uttakene både leger, ingeniører, økonomer, jurister og samfunnsvitere.

Arbeidstakerforeningen mener begge uttak er moderate og ansvarlige. Etter det Aftenposten har grunn til å tro blir ingen leger i vakt tatt ut i denne omgang.

Frykter høyere arbeidsbelastning

– Spekter ønsker å opprettholde unntakene fra arbeidsmiljøloven, men fastsette arbeidstiden individuelt for hver enkelt lege. Det gir arbeidsgiver mulighet til å pålegge legene lengre perioder med høy belastning, uten at legene kan sette foten ned, sier Mjåset.

Han mener at med Spekters forslag vil 38 uker på rad med 60-timers jobbing vil kunne bli en lovlig realitet.

Christer Mjåset påpeker at legene jobber mye for at sykehusene skal gå rundt, og at de avtalte unntakene fra arbeidsmiljøloven forutsetter at legene har et kollektivt vern og at arbeidstiden fastsettes i dialog med de tillitsvalgte. Legene mener ordningen beskytter ansatte mot en for høy og intensiv arbeidsbelastning.

Akademikerne har varslet at de vil ta ut 220 leger i streik gjennom to uttak dersom partene ikke blir enige.

Redd det kollektive vernet blir rasert

– Dette kollektive vernet forsøker Spekter nå å rasere, og med det påføre legene en enda tyngre arbeidsbelastning. Vi mener det vil ramme både pasienter og ansatte. Det er uforsvarlig, sier Mjåset.

Legene frykter at leger i midlertidige stillinger blir spesielt utsatt. Mjåset mener sykehusene nå står ved et veiskille.

– Planlegging og organisering av arbeidstid er av stor prinsipiell betydning. Lange perioder med hard arbeidsbelastning er hverken bra for legene eller pasientene vi skal behandle. Derfor er årets sykehusoppgjør så viktig.

Spekter forstår ikke hva legene mener

Gunnar Larsen, Spekters direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, sier i forkant av meklingen at Spekter ikke har krav om endringer i arbeidstidsbestemmelsene, og at de har foreslått at tariffavtalen videreføres slik den er i dag.

– Den gir rom for å planlegge arbeidstiden på flere måter, mens Legeforeningen vil snevre den inn slik at arbeidstid bare skal kunne planlegges på én måte.

Spekter synes det er krevende å forstå hvorfor Legeforeningen mener at arbeidsplaner som ikke er helt like for alle leger vil gi mindre vern og være mindre forsvarlige.

– Det kollektive vernet er ivaretatt

– Arbeidstidsgrensene i tariffavtalen vil gjelde uansett. Det kollektive vernet vil også være ivaretatt, siden arbeidsplaner skal utarbeides i samarbeid med tillitsvalgte uavhengig av hvilken planleggingsmetodikk man bruker, sier Larsen.

Spekter mener Legeforeningens eksempel er søkt og uaktuelt, og sier at både lov og avtale pålegger arbeidsgiver å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.