Sjekk hvor mange flyktninger din kommune er tildelt i 2017

Norske kommuner må ta imot 13.000 flyktninger neste år. Sjekk hvor mange din kommune er bedt om å bosette i 2017.

Asylsøkerstrømmen er stoppet opp og flyktningkrisen er over for Norges del, men fortsatt sitter flere tusen på asylmottak i Norge.

Mandag offentliggjorde Integrerings – og mangfoldsdirektoratet (IMDi) fordelingen av flyktninger neste år.

Av de 13.000 er 3120 kvoteflyktninger som hentes direkte fra flyktningeleirer. 1100 er enslige mindreårige asylsøkere.

Kraftig nedjustert - likevel historiens nest høyeste

Tidligere i år opererte Imdi med et plantall på 21.000 flyktninger for kommunene i 2017. Det er nå kraftig redusert.

– Plantallene tok høyde for en utvikling som ikke har slått til. Nå tilpasser vi vår anmodning til den reelle situasjonen, uttaler Imdi- direktør Libe Rieber-Mohn.

Selv om bosettingsbehovet er betydelig lavere enn antatt, er 13.000 flyktninger likevel det nest høyeste tallet noensinne.

Færre asylsøkere – raskere behandling

Selv om det har kommet under 3000 asylsøkere hittil i år, befinner seg fortsatt over 16 000 asylsøkere på mottak rundt i Norge. De som får innvilget opphold, skal bosettes.

– Vi kommer til å ha fullt trykk på bosetting fremover. Lave ankomsttall betyr også at vedtakene i UDI vil kunne fattes raskere, sa Imdi-direktør Libe Rieber-Mohn i sommer.

Les også

99 prosent av afghanske menn fikk nei. Her er grafene som viser at Norge er strengest i Europa.

Oslo: 0,1 prosent

Kartet øverst i denne saken er basert på antall fordelte flyktninger i forholdt til kommunenes innbyggertall.

Det er i de minst folkerike kommunene der flyktningfordelingen slår størst ut, mens storbyen Oslo bosetter kun flyktninger tilsvarende 0,1 prosent av folketallet.

De folkerike kommunene på Østlandet tar imot relativt få flyktninger, mens innlandskommunene på Sørlandet og i Trøndelag tydelig har en høyere prosentandel.

24 kommuner har ikke blitt anmodet om å bosette flyktninger neste åre.

850 flyktninger er fordelt Oslo i anmodningen for 2017. I år har Oslo kommune vedtatt å bosette 1000. Det gir en andel på 0,1 prosent.

Landsgjennomsnittet er 0,25 prosent.

Direktør Libe Rieber-Mohn i IMDi orienterte mandag om flyktningbosetting.

Vevelstad: 2 prosent

Kommunen som tar imot flest flyktninger i forhold til folketallet er Vevelstad i Nordland. Kommunen med 511 innbyggere, blir bedt om å bosette 10 flyktninger neste år. Det samme har Vevelstad vedtatt å ta imot i år.

Alle kommunene på topp fem med høyest prosentandel har alle under 1000 innbyggere.

Hittil i år er det bosatt cirka 10.000 asylsøkere som har fått opphold og flyktninger. Målet for i år er å bosette rundt 15.000 flyktninger - det høyeste antallet noensinne.

– Kommunene har de siste par årene vist en enorm vilje og stor kapasitet til å ta imot de flyktningene vi har bedt dem om. Dette fortjener de anerkjennelse for. Det er viktig at det gode arbeidet fortsetter, selv om antallet som skal bosettes er lavere enn tidligere antatt, mener Rieber-Mohn i Imdi.