Mange gravide har underskudd på D-vitamin. Det kan gi helseskader hos mor og barn.

En av tre norske kvinner har for lave nivåer av D-vitamin i kroppen når graviditeten nærmer seg slutten, viser norsk studie. På vinteren er det enda verre: Da har nesten halvparten for lite D-vitamin.

Gravide tar ikke nok D-vitamin – og det er bekymringsfullt for både mor og barn.

Det er lenge siden tran var en selvsagt del av norsk kosthold. Mange gravide, én av fem, tar ikke tilskudd av vitamin D i svangerskapet, viser en stor, norsk studie fra NTNU i Trondheim.

For lave nivåer av vitamin D kan blant annet føre til svekket skjelett hos mor og barn. D-vitamin er nødvendig for å ta opp kalsium fra kosten.

I tillegg tyder andre studier på at det er en sammenheng mellom for lite D-vitamin og for tidlig fødsel og senere astma hos barn.

Studien viste at D-vitamin-nivået var lavt hos en enda større andel gravide om vinteren: Da hadde nesten halvparten av kvinnene i undersøkelsen D-vitamin-nivåer under anbefalt grense.

Fet fisk, som laks, er en god kilde til D-vitamin.

Gravide vet for lite om D-vitamin

– Hvorfor tar ikke kvinnene anbefalt D-vitamintilskudd?

– Det er enormt mye informasjon som skal formidles til gravide. D-vitaminets betydning er ikke blitt prioritert, sier Miriam K. Gustafsson. Hun er doktorgradsstipendiat ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU, og overlege ved St. Olavs hospital i Trondheim. Sammen med kolleger ved NTNU har hun gjennomført undersøkelsen.

Mens de aller fleste har fått med seg at folat er viktig for å unngå at barnet får for eksempel ryggmargsbrokk, er det litt mer diffust hva D-vitaminmangel kan føre til for helsen til mor og barn, påpeker hun.

Gustafsson har snakket med jordmødre som forteller at de informerer lite om betydningen av D-vitamin på svangerskapskontroller, men lover å ha mer fokus på det. Heller ikke i mediene har det stått mye om D-vitamin i svangerskapet.

Forsker og lege Miriam K. Gustafsson anbefaler noen få minutter i solen uten solkrem for å slippe inn D-vitamin.

Få minutter uten solkrem – og D-vitaminlagrene fylles opp

Den gode nyheten er at også sollys gir en rask stigning i D-vitamin-nivået. Uten mye klær på kroppen kreves bare syv minutter i solen før D-vitamin-lagrene er fulle, ifølge Gustafsson.

Men det er et viktig forbehold: Da kan man ikke bruke solkrem. Den hindrer effektivt UV-B stråler i å nå gjennom, og det er når huden blir eksponert for disse strålene at den danner vitamin D.

– Selvsagt er det svært viktig at folk beskytter seg med solkrem for å unngå føflekkreft og solskader. Men det går an å være noen minutter uten solkrem før man smører seg inn, påpeker legen og forskeren.

Mørkhudede spesielt utsatt

Hun påpeker at kvinner fra andre land med mørk hud og som dekker seg til med mye klær er spesielt utsatt for D-vitaminmangel.

– De får ikke særlig nytte av D-vitamin fra sollys. For dem er det ekstra viktig å ta D-vitamintilskudd under graviditeten, sier hun.

Tidligere studier på vitamin D-status blant kvinner i Groruddalen i Oslo som opprinnelig kommer fra Sør-Asia og sørlige deler av Afrika viser at seks av ti hadde for lite av vitaminet i kroppen.

Om vinteren må det kosttilskudd til:

– Men bare 18 prosent av kvinnene i vår undersøkelse følger anbefalingene om å ta 10 mikrogram vitamin D daglig, eller en barneskje tran, sier hun.

– Hadde flere tatt tilskudd og spist fisk to-tre ganger i uken som anbefalt, ville resultatene sikkert bedret seg.