Lungekreft-toppen for kvinner kan være nådd

For første gang tror forskerne ved Kreftregisteret på en nedgang i forekomsten av lungekreft blant kvinner. Kurvene har pekt nedover siden 2015.

– Den raskeste måten å få ned lungekrefttallene på, er at så mange som mulig av dagens 50-60 år gamle røykere slutter, sier Giske Ursin, direktør for Kreftregisteret.

Forskerne ved Kreftregisteret har lenge vært bekymret fordi forekomsten av lungekreft blant kvinner bare har fortsatt å stige. Men nå har både antall lungekreft-tilfeller og rater regnet per 100.000 kvinner gått ned to år på rad, viser nye tall for 2017.

  • I 2017 registrerte Kreftregisteret 1509 tilfeller totalt av lungekreft blant kvinner.
  • Dette antallet er lavere enn i både 2016 og 2015, med henholdsvis 1526 og 1530 tilfeller.
  • Også ratene, altså antall tilfeller per 100.000 kvinner, har gått ned tre år på rad. (se kurvediagram).

For menn har kurvene flatet ut og til dels vist nedgang gjennom flere år.

Mandag morgen publiserer Kreftregisteret ny statistikk for 2017. Den viser hvordan kreftsykdom er fordelt i befolkningen og hvilke geografiske forskjeller som finnes.

– Vi ser at antallet lungekrefttilfeller blant kvinner går ned i aldersgruppen 60–64, og flater ut for gruppen 65–69. Dette er gledelig, sier direktør for Kreftregisteret, Giske Ursin.

– Selv om vi ikke kan være sikre på at den svake nedgangen vil fortsette, velger vi å være håpefulle.

Les også

Antallet kroniske kreftpasienter øker sterkt. De trenger ny og bedre behandling, skriver norske forskere i internasjonal rapport.

– For dem over 70 går det fremdeles litt oppover, og det er her forekomsten av lungekreft er størst.

Hun påpeker at kvinner i de eldste aldersgruppene sannsynligvis har en lang og tung røykehistorie bak seg.

– Det er synd hvis de eldre ikke slutter fordi de tror det ikke nytter. For det gjør det, sier hun.

– Noen leger mener vi ikke skal mase om røykeslutt. Men det er aldri for sent, og du får en gevinst i form av mindre kreftrisiko uansett. Hvis alle sluttet å røyke nå, ville vi sett at kurvene fikk en knekk om seks-syv år.

Lenge siden menn nådde lungekreft-toppen

Menn hadde sine verste lungekreftår på begynnelsen av 2000-tallet. Siden har kurvene flatet ut og gått nedover.

– Hvorfor har nedgangen i lungekreft vært større for menn enn for kvinner de siste årene?

– En grunn kan være at de begynte å røyke tidligere enn kvinner, og stumpet røyken noen år før. Men vi tror også at kvinners lunger tåler dårligere å røyke tobakk enn menns lunger, altså at kvinner er mer sensitive for å utvikle lungekreft, sier hun.

– Heldigvis har de aldri tatt igjen menn når det gjelder andelen røykere i befolkningen.

Lungekreftsvulster på et røntgenbilde. Lungekreft er en sykdom som kan utvikle seg over lang tid, og som først og fremst rammer personer som røyker, eller har røkt tidligere. (Illustrasjonsfoto)

– Gevinsten ved røykeslutt er enorm

Hun trekker frem en undersøkelse som n​ylig ble gjort for kreftutviklingen i nordiske land.

– Det er ventet 2,2 millioner krefttilfeller i Norden de neste 30 årene for de 13 største kreftformene. Av disse ville 430.000 krefttilfeller vært unngått hvis all tobakk ble eliminert i dag, sier hun.

Les også

Helseforskjellene øker i Norge – de rike og velutdannede lever enda lenger

– Gevinsten ved røykeslutt er enorm. Det er ikke bare for lungekreft risikoen øker når man røyker, men for en rekke andre kreftformer.

Hun understreker at krefttallene går litt opp og ned hvert år, og at det er spennende å se om nedgangen i lungekreft blant kvinner vil holde seg.

– Men nå tør vi å tro at trenden har snudd, fastslår hun.