Norge

Kritiserer Sandbergs «heie»-krav til forskerne

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) krever at havforskere skal heie frem oppdrettsnæringen. - Slike forskere vil vi ikke ha, svarer Forskerforbundet.

UIB-rektor Dag Rune Olsen (venstre) og styremedlem i Forskerforbundet, Steinar Vagstad, mener fiskeriminister Per Sandberg (Frp) bommer når han krever at forskerne på Havforskningsinstituttet skal være vennlig innstilt til oppdrettsnæringen og «juble» for næringens ambisjoner. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen, Jan M.

  • Bergens Tidende
  • Anders Haga

Det var etter torsdagens møte mellom Havforskningsinstituttet (H), Fiskeridepartementet og Norske Sjømatsbedrifters Landsforeningat Sandberg kom med uttalelsene sine om at forskerne på instituttet skal være næringsvennlige.

Møtet kom i stand etter at sjømatforeningen har kritisert forskningen på HI, og blant annet sendt bekymringsmelding til departementet om en forskningsrapport.

Sandberg svarte med å foreslå å opprette et rådgivende organ som skal støtte HI, i tillegg til at organet skal gjennomgå den aktuelle rapporten, skriver BT.

Skal ikke heie

Overfor BT påpekte Sandberg selv at HI er og skal være et næringsvennlig institutt, som skal dele ambisjonene som regjeringen har for vekst i oppdrettsnæringen.

— Om de mener en slik vekst ikke er forsvarlig da?

— HI skal legge til grunn at det er forsvarlig, og da må de lage modeller som gjør det forsvarlig å nå de målene. svarte han.

Rektor på UIB, Dag Rune Olsen, presiserer at han ikke kan detaljene i denne saken, men kommer likevel med et klinkende klart svar til statsrådens «positivitetskrav»:

— Det er ikke Havforskningsinstituttets oppgave å heie på noe som helst. De skal være objektive, slik at politikerne har det best mulige vitenskapelige grunnlaget for sine beslutninger.

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) krever at forskerne på Havforskningsinstituttet er næringsvennlige og at de støtter opp om regjeringens ambisjoner om vekst i oppdrettsnæringen. Foto: Roar Christiansen (Arkiv)

Bra med råd

Olsen påpeker at oppdrett er en viktig del av norsk økonomi, og det er politisk vedtatt at en skal øke den virksomheten.

— Det må skje innenfor en bærekraftig utvikling, og det er opp til HI å analysere hva som er en bærekraftig forvaltning innenfor oppdretten.

UIB-rektoren er imidlertid fornøyd med statsrådens ønske om å opprette et rådgivende organ til instituttet.

— Vitenskapen er alltid avhengig av kritikk og at vi sees etter i sømmene. Så det høres utmerket ut at de gjør dette.

- Ikke hørt lignende

Professor Steinar Vagstad sitter i hovedstyret til Forskerforbundet, og leder lokallaget på Universitetet i Bergen. Hans umiddelbare reaksjon på statsrådens krav til forskerne er som følger:

- Arbeidsdelingen blir veldig snål dersom Sandberg skal legge politiske føringer i munnen på forskere. Slike forskere ville ikke jeg stolt på, sier professor Steinar Vagstad, som sitter i hovedstyret til Forskerforbundet. Foto: Forskerforbundet

— Vitsen med at politikere har forskere, er at forskere skal komme med faglig forsvarlige analyser av saker og ting, som er minst mulig påvirket av andre forhold. Arbeidsdelingen blir veldig snål dersom Sandberg skal legge politiske føringer i munnen på forskere. Slike forskere ville ikke jeg stolt på.Vagstad sier han aldri har hørt lignende uttalelser fra en statsråd.

— Det har jeg virkelig ikke, og jeg håper jeg aldri får høre det igjen.

Havforskningsdirektør Sissel Rogne ville selv ikke kommentere verken møtet med, eller uttalelsene til, statsråd Sandberg.

Kommunikasjonssjef Frode Reppe i Norske Sjømatbedrifters landsforening var imidlertid svært fornøyd med utfallet av møtet, og roste fiskeriministerens evner som møteleder og de positive forslagene statsråden la frem.

Les også

  1. Per Sandberg med hummer-app mot spøkelsesfiske

  2. Dropper omstridte fiskeriforslag - inntil videre

  3. - Jeg er så lykkelig i dag over det jeg har gjort