Oljefondet i minus i første kvartal

Oljefondet fikk en negativ avkastning på 0,6 prosent i første kvartal av 2016. Det tilsvarer en nedgang på 85 milliarder kroner.

oseberg-hBlD4k_YdV.jpg
  • Ntb

— De første to månedene i 2016 var preget av høy markedsvolatilitet og bekymring for oppbremsing i Kina. Denne uroen avtok betydelig i mars, sier Trond Grande, nestleder i avdelingen som forvalter Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet.

Aksjeinvesteringene ga i årets første kvartal en avkastning på minus 2,9 prosent, mens avkastningen på renteinvesteringene var 3,3 prosent. Investeringer i eiendom fikk en avkastning på minus 1,3 prosent.

Les også

Milliardene vi må tåle å tape |Anne Lise Ryel

En positiv avkastning for fondets renteinvesteringer bidro til å begrense nedgangen i første kvartal.

— Fallende rentenivåer ga en kursgevinst på obligasjonsinvesteringene. Dette er imidlertid negativt for de langsiktige utsiktene og fremtidig avkastning på renteinvesteringene, sier Grande.

Det første kvartalet var også første gang penger ble tatt ut av fondet. Uttaket var på 25 milliarder kroner.

At kronekursen styrket seg mot hovedvalutaene i løpet av kvartalet, bidro til å svekke fondets verdi med 286 milliarder kroner.

Fondet utgjorde totalt 7.079 milliarder kroner 31. mars. 59,8 prosent av fondet var investert i aksjer, 37,0 prosent i rentepapirer og 3,1 prosent i eiendom.

Offentliggjorde eiendomsinvesteringer

For første gang offentliggjorde oljefondet torsdag en rapport med en oversikt over fondets investeringer i unotert eiendom.

– Åpenhet om forvaltningen er viktig, og i det unoterte markedet er det mindre informasjon tilgjengelig for allmennheten. Denne rapporten gir en omfattende oversikt over nøkkeltallene for fondets unoterte eiendomsinvesteringer, sier leder Karsten Kallevig i Norges Bank Real Estate Management.

Rapporten inneholder en mer detaljert nedbryting av avkastningstall og markedsverdi per region og per sektor, markedsverdi per by og partner og en bred oversikt over inntekter og kostnader.

Investeringene i eiendom utgjorde 2,4 prosent av fondet ved utgangen av 2015. Investeringene hadde en markedsverdi på 180 milliarder kroner.

Det pågår nå en diskusjon om Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet, skal kunne investere en større andel av oljefondet i eiendom.