Vedtak om avlivning av flere ulver skaper strid

Rovviltnemndene for flere fylker på Østlandet har besluttet at det kan felles ytterligere fire ulver utenfor ulvesonene i Hedmark og Akershus.

Det har blitt holdt demonstrasjonstog både for og mot ulven i januar. Dette bildet er fra demonstrasjonen mot regjeringens ulvepolitikk 8. januar. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Nemndene ber også om at fellingstiden forlenges en måned fra 31. mars til 30. april for å effektivisere jakta.

Dette ble besluttet på et felles møte for rovviltnemndene i region 4 og 5 tirsdag. Dette omfatter Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold. Østfold og Oslo befinner seg imidlertid i sin helhet innenfor ulvesonen.

Nå ligger saken hos Klima- og miljødepartementet som må ta endelig stilling til rovviltnemndenes vedtak om å få utvide antallet.

Én stemme

Et flertall på sju ønsket å felle flere ulver, kun representanten fra Miljøpartiet De Grønne stemte imot, opplyser leder av rovviltnemnda i Hedmark, Arnfinn Nergård (Sp), til NTB.

Kvoten utenfor ulvesonen var opprinnelig på tolv dyr. Den siste ulven på kvoten ble skutt i Stange kommune 3. januar.

– Det at kvoten for lisensfelling utenfor sonen ble så raskt oppfylt er en ny situasjon, og vi får ikke mulighet til å fange opp utvandring fra Sverige eller fra norsk ulvesone i løpet av vinteren. At ikke flokkene i Mangen og Hobøl blir tatt ut, øker trykket innenfor ulvesonen og er en ny opplysning, sier rovviltnemndenes i vedtaket.

Miljødepartementet

Naturvernforbundet varsler at de vil klage saken inn for Klima- og miljødepartementet.

– Dette er spøkelsesdyr. Det er ikke kjente dyr utenfor ulvesonen i dag. Svenskene har avlyst lisensjakt på ulv i 2019 på grunn av den kritiske bestandsnedgangen. De mener jakt er uakseptabelt fordi bestanden ligger på grensen av hva som er bærekraftig, sier fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

NOAH: – Løser ikke problemet

– Flere studier antyder at den mest effektive tilnærmingen for å forhindre rovdyrskader er en kombinasjon der forebyggende tiltak som endring i beitepraksis og erstatning for skade står sentralt. Skyting av rovdyr har ikke vist seg som et effektivt tiltak for å forhindre skader, og kan i verste fall ha motsatt effekt, sier leder Siri Martinsen i NOAH.

– Bærekraftig skadeforebygging må ha fokus på hvordan man kan leve med rovdyrene. Å basere seg på at ungdyr ikke skal kunne vandre ut av flokken, strider mot biologien, fortsetter hun.