Norge

Likestillingsombudet kritiserer Giske-håndtering

Likestillingsombudet mener Ap-ledelsen, her ved partileder Jonas Gahr Støre (til høyre), også skulle vurdert om Trond Giske hadde brutt loven, ikke bare partiets retningslinjer.

Likestillingsombudet er ikke fornøyd med at Arbeiderpartiet ikke vurderte om tidligere nestleder Trond Giske brøt loven mot seksuell trakassering.

  • NTB

Ombudet vil skrive et brev til partileder Jonas Gahr Støre for å understreke det lovpålagte ansvaret partiet har for å forebygge og hindre seksuell trakassering, skriver VG.

– Giske-saken kan ha skapt uklarhet om hva som faktisk er seksuell trakassering, og om hvilket ansvar en organisasjon eller arbeidsplass er pålagt når slike varsler skal håndteres, sier assisterende likestillingsombud Mads Harlem.

Partiledelsen opprettholdt nylig konklusjonen fra januar i fjor om at Trond Giske hadde brutt partiets retningslinje. Samtidig understreket Støre at partiet «ikke har sett det som sin oppgave å vurdere om det foreligger brudd på likestillingslovens bestemmelser om seksuell trakassering».

– Dette er feil. I likestillings- og diskrimineringsloven slås det fast at man har nettopp et slikt ansvar. Om nødvendig, får de eventuelt søke juridisk bistand, sier Harlem.

– Vi vet godt at likestillingsloven gjelder i Norge. Den gir oss alle ansvar og forpliktelser. Det er også̊ gjenspeilet i våre interne retningslinjer. Vi vurderer varsler i forhold til disse retningslinjene, skriver Støre i en e-post til VG. Han legger til at Ap gjerne lytter til ombudet.

Les mer om

  1. Seksuell trakassering
  2. Trond Giske
  3. Jonas Gahr Støre