Norge

Dommerne forkaster juryens kjennelse – nå blir det trolig ny rettssak for Eirik Jensen

Eks-politimann Eirik Jensen ble delvis frikjent av juryen, men fagdommerne satte kjennelsen til side en drøy time senere. Nå venter trolig en helt ny rettssak.

Eirik Jensen på vei ut av retten mandag ettermiddag. Jan T. Espedal

 • Nina Selbo Torset
 • Jan Gunnar Furuly
 • Frode Sætran
 • Per Annar Holm
 • Hans O. Torgersen
 • Harald Stolt-Nielsen

Etter å ha diskutert det omfattende bevismaterialet i seks dager, kom juryen i ankesaken frem til en avgjørelse:

Eirik Jensen er skyldig i grov korrupsjon, men ikke i medvirkning til import av flere tonn hasj gjennom en årrekke.

Dersom denne kjennelsen hadde blitt stående, hadde den hatt stor betydning for lengden på Jensens fengselsstraff.

Men de tre fagdommerne i saken var ikke enige med juryen og satte kjennelsen til side.

Les også

Direkteblogg: Eirik Jensen frifunnet for narkotika-tiltalen

De tre fagdommerne i ankesaken: Jørgen Brunsvik, Kristel Heyerdahl, Steingrim Bull. Protokollfører til høyre. Jan Tomas Espedal

Etter en drøy times diskusjon på bakrommet fremførte rettens leder Kristen Heyerdahl budskapet:

Jensen er utvilsomt skyldig i medvirkning til hasjimport. Juryens kjennelse må forkastet, og hele saken må behandles på nytt. Lagdommer Heyerdahl spurte Eirik Jensen om han forsto hva avgjørelsen betydde:

– Egentlig ikke, men ja, svarte den tidligere politimannen.

Forsvarer John Chr. Elden varslet at Jensen vil anke tilsidesettelsen inn til Høyesterett. Dersom Høyesterett gir Jensen medhold, må lagmannsretten fortsette behandlingen med de samme dommerne og den samme juryen.

Eirik Jensen og hans samboer Ragna Lise Vikre etter kjennelsen ble avsagt mandag. Jan Tomas Espedal

Jensen: – Fagdommerne spytter på juryen

Dersom Høyesterett forkaster Jensens anke, venter en helt ny rettssak for den tidligere politimannen – denne gang uten jury.

Jensen mener fagdommernes tilsidesettelse av juryens kjennelse er å spytte på juryen.

– Prinsippet er at du skal dømmes av dine likemenn, dine egne. Det har juryen gjort her – samvittighetsfullt. Det ser man på tidsbruken. Da er dette en tilsidesettelse som er helt uforståelig for meg. Det er klart jeg reagerer, sa Jensen til pressen etter avgjørelsen.

– Har du krefter til en ny runde?

– Det vet jeg ikke.

Kommentator: Rettsdrama uten like

Juryen i ankesaken var Norges aller siste. Juryordningen er nå avviklet. Den eventuelt nye rettssaken mot Jensen vil settes som meddomsrett med to fagdommere og fem lekdommere.

Elden kaller fagdommernes avgjørelse en «lite verdig sorti av juryordningen».

Rettskommentator Inge D. Hanssen sier til Aftenposten at han mener fagdommerne burde godtatt kjennelsen.

– Dette er historiens siste jurysak, og den har pågått i fem måneder. Juryen burde ha et godt overblikk over bevisene her. Jeg synes derfor fagdommerne skulle respektert og godtatt juryens kjennelse. Ikke minst på bakgrunn av at juryen har vurdert bevisene over flere døgn, sier Hanssen.

– Hva er totaltinntrykket etter i dag?

– Det har vært et rettsdrama uten like.

De siste seks årene er bare fem prosent av juryavgjørelsene satt til side av dommerne i Borgarting lagmannsrett, ifølge NRK.

John Malden er en av Jensens støttespillere. Per Annar Holm

Støttespiller: – Dødsskuffet

– Jeg er dødsskuffet. Jeg har nesten ikke ord, sier støttespilleren John Malden til NRK etter at kjennelsen til juryen ble satt til side.

Den pensjonerte politimannen John Malden har jobbet med etterretning i Oslo-politiet i mange år. Han har fulgt rettsprosessen hele veien og vært en av Jensens støttespillere.

– Slik jeg nå opplever rettssystemet blir jeg ikke overrasket over noe, sier han til Aftenposten.

Utsetter også saken mot Cappelen

Også saken mot Jensens medtiltalte, Gjermund Cappelen, må trolig gjennom en ny behandling. Cappelen ble i tingretten dømt til 15 års fengsel for grov korrupsjon og innførsel av 16,7 tonn hasj. Han ble også tilkjent seks års strafferabatt, men anket straffeutmålingen.

Før retten ble hevet mandag ettermiddag, kom dommerne frem til at Cappelens ankesak ikke skal fortsette som planlagt, men behandles på nytt sammen med Jensens sak.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Eirik Jensen-saken
 2. Eirik Jensen
 3. Krim

Eirik Jensen-saken

 1. NORGE

  Fortsatt varetekt for Eirik Jensen – anker til Høyesterett

 2. NORGE

  Borgarting lagmannsrett: Eirik Jensen blir ikke løslatt

 3. NORGE

  Ingen fengslingsavgjørelse for Eirik Jensen i dag

 4. KOMMENTAR

  Den største politiskandalen i fredstid er et faktum

 5. POLITIKK

  Lederen av justiskomiteen: – Dommen mot Eirik Jensen er dypt alvorlig

 6. NORGE

  Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel