Norge

Frp: Ikke rom for skatteøkning

Frp avviser KrFs ønske om å finansiere høyere barnetrygd med økte skatter og avgifter.

Budsjettforhandlingene mellom KrF og regjeringspartiene har startet i Stortinget. Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Henrik Asheim (H), Abid Raja (V), Helge Andre Njåstad, (FrP) og parlamentarisk nestleder i KrF, Hans Fredrik Grøvan snakker med pressen etter første del av forhandlingene. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix
  • og NTB

– Det vanskeligste i alle budsjettforhandlinger er å bli enige om inndekningen, sier Frps finanspolitiske talsmann Helge André Njåstad etter at regjeringspartiene og KrF har hatt sitt første forhandlingsmøte om statsbudsjettet for 2019.

Han sier at Frp ikke vil gå med på en skatte- og avgiftsøkning for å øke barnetrygden, slik KrF ønsker.

– Økning i barnetrygden vil være en av de viktigste sakene for KrF, sier finanspolitisk talsmann Kjell Ingolf Ropstad.

Les også

KrFs alternative budsjett: Øker skatter og avgifter med nesten ti milliarder kroner

Trenger inndekning

KrF har beregnet at en økning i barnetrygden på 266 kroner i måneden fra 1. mars neste år vil koste 3,3 milliarder kroner. Inndekningen skal skje gjennom økt skatte- og avgiftsnivå. Noe altså Frp avviser. Økte skatter er heller ikke det som står øverst på Høyres prioriteringsliste, men Høyres finanspolitiske talsperson og leder av finanskomiteen Henrik Asheim sier til NTB at han ikke vil avvise noe krav.

– Vi er fire partier som har laget i alt ti budsjettforlik så langt. Det har vi klart ved å ikke avvise hverandres krav i mediene, men ved å forhandle fram en avtale hvor alle fire kan stå for helheten på både utgifts- og inntektssiden. Det har jeg svært stor tro på at vi kommer til å få til i år også, sier han.

Parlamentarisk nestleder i KrF, Hans Fredrik Grøvan og finanspolitisk talsmann i KrF, Kjell Ingolf Ropstad forlater statsrådsalen på Stortinget etter første del av budsjettforhandlingene. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix
Les også

KrFs landsstyre pekte på klima som prioritert sak i regjeringsforhandlingene

Ny utredning?

Frps finanspolitiske talsmann sier at før man øker barnetrygden trengs en skikkelig utredning av ordningen.

– Vi kan ikke gjennomføre store reformer uten at vi utreder alle sider ved ordningen, sier Njåstad.

Han avviser ikke at en skatteøkning kan bli kompensert gjennom høyere barnetrygd, og dermed slå positivt ut for barnefamiliene, men vil gjerne at dette blir videre utredet.

På det første forhandlingsmøtet la regjeringspartiene fram et første tilbud til løsning. Men de finanspolitiske talspersonene var tydelige på at det litt mer enn en time lange møtet hadde foregått i en god tone. Så ble heller ingen av de vanskelige sakene diskutert.

Forsinket

– Vi la fram vårt første forslag til løsning. Som alltid er det inndekningen av budsjettet som er utfordringen, så vi må nok møtes mange ganger før vi kommer til enighet, sier Høyres Henrik Asheim.

Han vil ikke si når budsjettforhandlingene fortsetter, men det blir trolig ikke noe møter før tidligst mandag.

Da de finanspolitiske talspersonene fra Høyre, Frp, Venstre og KrF satt seg ved forhandlingsbordet lørdag, starter forhandlingene på overtid. Opprinnelig hadde finanskomiteen frist til 20. november med å avgi sin innstilling. Fristen er nå blitt forskjøvet til 27. november. Finansdebatten i Stortinget blir 3. desember.

Les mer om

  1. Regjeringen
  2. Statsbudsjettet
  3. Politikk