Norge

Havarikommisjonen: Fregatten var ikke så vanntett som antatt

Den raske vanninntrengningen på KNM Helge Ingstad kom svært overraskende på dem som hadde kommandoen over skipet. Nå sjekkes de fire søsterskipene.

Etter vannet startet å trenge inn i KNM Helge Ingstad så sank fregatten forholdsvis raskt.
  • Eirik Husøy
    Journalist
  • May Synnøve Rogne
    Film- og TV-anmelder
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen advarer mot å trekke bastante konklusjoner om fregatthavariet etter at Havarikommisjonen la frem en foreløpig rapport torsdag.

En av hovedkonklusjonene i rapporten var at de vanntette skottene på fregatten var ikke vanntette likevel. Kommisjonen omtaler dette som et sikkerhetskritisk funn og en meget alvorlig mangel, som trolig også gjelder alle de andre fregattene i Nansen-klassen.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sier at de tar det som er blitt presentert av Havarikommisjonen på alvor, men understreket at dette var en foreløpig rapport, ikke en endelig konklusjon.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og sjef for sjøforsvaret Nils Andreas Stensønes uttaler seg om KNM Helge Ingstad-ulykken etter at Statens havarikommisjon la frem sin foreløpige rapport om fregattulykken torsdag.

– Vi skal være forsiktig med å trekke bastante konklusjoner på hva som har skjedd, sier Bruun-Hanssen.

Den andre hovedkonklusjonen til Havarikommisjonen var at besetningen på fregatten KNM Helge Ingstad først trodde lyset fra TS Sola kom fra Stureterminalen. Dermed trodde de det ikke var mulig å passere styrbord for objektet.

  • Les mer om den andre hovedkonklusjonen her: Trodde tankskipet TS Sola var Stureterminalen

Dialog med spansk skipsverft

Forsvarssjefen opplyser at de har innført midlertidige tiltak på alle fregatter etter de kritiske funnene.

– Vi har iverksatt midlertidige tiltak for å utbedre denne utfordringen slik at fartøyene kan seile. Vi er i dialog med Forsvarsmateriell og den spanske skipsprodusenten Navantia for å finne frem til permanente løsninger slik at dette ikke skal være en sikkerhetsmessig utfordring for fremtiden, sier Bruun-Hanssen.

– Hvordan vil Sjøforsvaret holde produsenten ansvarlig for disse sikkerhetskritiske forholdene?

– Det er for tidlig å si noe om. Først må vi finne ut hva den permanente løsningen blir. Så må vi komme tilbake til hva ansvarsforholdet mellom oss og produsentene vil være når vi har oversikt over det, sier Nils Andreas Stensønes.

– Hvordan vil en eventuell utbedring påvirke vår forsvarsevne?

– Dersom flere skip må tas ut av drift, så vil det svekke forsvarsevnen vår. Vi er i dialog med både produsent og fagmyndigheter for å finne en permanent løsning. Vi har ikke grunnlag i dag for å si at dette er så alvorlig at vi trenger å ta fartøyene ut av drift. Og så får vi håpe at det stemmer etter hvert som vi går mer i dybden på det som skjedde, sier Bruun-Hanssen.

Den havarerte fregatten KNM Helge Ingstad fotografert onsdag 14. november.

Kom overraskende for broen på Helge Ingstad

Aftenposten får opplyst av Kristian Haugnes i Statens havarikommisjon for Forsvaret at vanninntrengningen på KNM Helge Ingstad først skjedde i akter generatorrom, før vannet så spredte seg videre til girrommet og til slutt til maskinrommet.

Det er på det rene at vanninntrengningen utenom det som skulle være vanntette skott, skjedde via hulrom rundt akslingen.

– Eskaleringen av vanninntrengningen skjedde fort og uventet, og overraskende for dem som var på broen. Dette påvirket beslutningene de tok, sier Haugnes.

Sjef for sjøforsvaret Nils Andreas Stensønes forteller at det er avdekket en svakhet som gjorde at vannet spredte seg til girrommet.

– Nå får videre undersøkelser avdekke hvor avgjørende det var for at båten sank, sier Stensønes.

Direktør William J. Bertheussen i Statens havarikommisjon for transport under pressekonferanse om fregattulykken fredag. Der ble det lagt frem en foreløpig rapport om kollisjonen som førte til at Helge Ingstad havarerte.

Skulle ha vært operativt

Skipet ble altså altfor fort fylt med vann, og det ga svært dårlig stabilitet da ulykken skjedde.

– Skipets konstruksjon skulle etter intensjonen ha vært slik at skipet fortsatt var operativt etter en slik skade som Helge Ingstad ble påført. Hvorfor det ikke var slik, er et av de interessante temaene havarikommisjonen vil se videre på, sier avdelingsdirektør Dag S. Liseth i Havarikommisjonen.

Han betegner den raske vanninntrengingen på krigsskipet som en designfeil.

– Men vi må også se på om det kan ha skjedd skader på skipet ved grunnstøtingen, legger Liseth til.

Les mer om

  1. Fregatthavariet
  2. KNM «Helge Ingstad»