Norge

Marinejegerkommandoen skal bistå politiet mot terror

Regjeringen gir Forsvarets maritime spesialstyrker ansvar for å bistå politiet i kampen mot terror.

Marinejegerkommandoen (MJK) har skarpe operasjoner til sjøs som spesialfelt. Avdelingen har blant annet deltatt i kampen mot pirater i Adenbukta.
  • Henning Carr Ekroll
    Nyhetssjef

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og forsvarssjef Harald Sunde inviterte til pressekonferanse om styrket beredskap mandag ettermiddag i Oslo Militære Samfund (OMS).

Under pressekonferansen ble det klart at det blir endringer i hvilke oppgaver Forsvarets spesialstyrker skal ha.

Felles ledelse, to avdelinger

Marinejegerkommandoen (MJK) settes fra 1.august i nasjonal kontraterrorberedskap, og skal bidra i terrorbekjempelse på forespørsel fra politiet.

Dette har har tidligere vært Forsvarets spesialkommando (FSK) sitt ansvarsområde, men nå blir beredskapen supplert med avdelingen som har maritime miljøer som spesialfelt.

Ifølge Sunde vil beredskapen nå totalt sett bli styrket. Han sier at MJK og FSK fortsatt skal utdanne sine egne folk. De skal også overlappe hverandre når det gjelder oppdrag, slik de har gjort i Afghanistan. FSK har tidligere trent på kontraterroraksjoner på offshoreinstallasjoner, og begge avdelingene vil nå delta i slike øvelser.

Les også

Mangler tydelige grep

Da Sunde i februar varslet omorganisering av spesialstyrkene var ambisjonen å bygge ned MJK og FSK noe, samle ledelsen for avdelingene i Oslo og bruke frigjort ressurser til å etablere en ekstra styrke med spesialsoldater.

Etter en tøff runde internt i Forsvaret har Sunde justert sine ulike ambisjoner.

Det blir en felles ledelse i Oslo, men størrelsen på MJK og FSK henholdsvis i Bergen og Rena forblir den samme, og de beholder dagens kommandoledd.

— Det blir altså ingen ekstra spesialstyrke?

— Jeg håper inderlig at fremtiden vil vise at det blir det. Men det vil ta tid. Dette handler ikke om penger, men om en krevende utdannelse, sier Sunde.

Men det ligger også penger i planene. Regjeringen legger nærmere 300 millioner kroner på bordet for å bygge nye lagre, kontorer og undervisningsfasiliteter på Haakonsvern, der MJK holder til i dag. I tillegg skal det investeres 108 millioner kroner i nye bygninger på Rena, der FSK holder til.

Får felles ledelse

Regjeringen har altså bestemt at det skal etableres en felles stabsledelse for spesialstyrkene. Denne skal ligge i Oslo.

Når hendelser oppstår og styrkene må i aksjon vil de imidlertid bli ledet slik de gjør i dag, fra Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø.

Selve avdelingene vil ikke bli flyttet, slik forsvarssjefen tidligere har åpnet for.

Utspillet fra Sunde i februar ble tolket slik at Marinejegerkommandoen, som holder til ved Sjøforsvarets hovedbase ved Bergen, skulle vingeklippes. Å trekke avdelingen ut av Sjøforsvaret ble oppfattet som en provokasjon.

Les også

Spesialtroppene skal <i>ikke</i> samles på samme sted

Forslaget om å endre på organiseringen av spesialstyrkene har en tid vært på høring i Forsvaret, og motstanden har vært sterk, spesielt i Sjøforsvaret.

— Best om MJK får antiterroransvar til havs

Pensjonert admiral Kjell Birger Olsen, som tidligere var øverste sjef for Sjøforsvaret, har tidligere sagt til Aftenposten at han mener det er viktig at man opprettholder en avdeling som har maritime miljøer som spesialfelt.

- Å samle dem ville vært en forferdelig dårlig løsning. MJK er i dag en integrert del av Sjøforsvaret, og trener sammen med ulike avdelinger her, som på bording av fartøy og piratjakt. Flytter man dem vekk fra sjøen mister man beredskapen her, og muligheten til å trene på offshoreinstallasjoner, sier Olsen.

— Jeg mener det beste ville være at MJK fikk et antiterroransvar for alt som befinner seg til havs, og at jegerkommandoen får et tilsvarende ansvar for det som ligger på land. Det ville være det beste på alle måter, sier han.

Nå sier Olsen:

— MJK skulle forlengst vært på beredskap. Så det er bra. Å ta dem ut av Sjøforsvaret, der de har vært en integrert del, er trist. Men løsningen kan nok tilfredsstille enkelte politikere.

Les også

  1. PST skal få hente mer informasjon om nordmenn

  2. Slik vil Regjeringen bli bedre til å stoppe terror

  3. Forsvarssjefen ser at det er skapt forvirring

  4. Garden skal få pansrede kjøretøy og nye skarpskyttervåpen

  5. Forsvarets spydspisser i Oslo trener mindre enn noen gang

  6. - Al-Qaida har endret strategi