Hva er rettferdig minstepris for en barnehageplass?

Regjeringen hevder at den ikke har hatt tid til å utarbeide et regelverk som sikrer at folk med lav inntekt slipper å betale like mye for en barnehageplass som folk med høy inntekt.

Har du innspill til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen? Mener du at norske barnehagepriser bør justeres — og hvordan?

Noen kommuner har allerede et regelverk som gir lavtlønnede foreldre billigere barnehageplass, men svært mange praktiserer regelverket slik at makspris også blir minstepris – med andre ord at fattig og rik betaler samme sum.

Prisforskjell i Oslo

Oslo kommune er en av de kommunene som graderer betalingen etter foreldrenes inntekt.

Les også

- En av de dårligste unnskyldningene jeg har hørt

Der betalerforeldre med inntekt under ca 170.000 kroner 830 kroner i måneden, mens foreldre med inntekt under 300.000 kroner betaler 2319 kroner i måneden.Alle foreldre med inntekt over 300.000 kroner betaler full makspris, som inkludert matpenger er 2436 kroner i måneden.

Synes du det er en rettferdig gradering eller inntekt – eller bør betalingen i enda større grad variere ut i fra inntekt?

Kom med dine forslag i feltet over artikkelen!