- Legene beskytter hverandre

Leder i norsk sykepleierforbund, Eli Gunhild By, mener legene er de som beskytter hverandre mest i norsk helsevesen.

Leder i Sykepleierforbundet, Eli Gunhild By, mener legene er yrkesgruppen i helsevesenet som i størst grad beskytter hverandre.
Leder ii Stortingets helsekomite Kari Kjønaas Kjos (Frp), mener det tar tid å snu inngrodde mønstre på sykehusene.

Visepresident i Legeforeningen, Jon Helle, fortalte i Aftenposten i dag om leger og andre sykehusansatte som blir utsatt for represalier når de varsler om feil. Leder i Norsk sykepleierforbund, Eli Gunhild By, kjenner seg igjen.

Også hun hører jevnlig om sykepleiere som forteller at det er vanskelig å si fra når ting svikter på norske sykehus.

Samtidig mener hun at Helles medlemmer, altså legene, prøver å beskytte kolleger som har begått feil og dermed selv er en del av problemet ved at de forsøker å beskytte kolleger som har begått feil.

— Legene er vel mer opptatt av å beskytte hverandre enn andre yrkesgrupper, sier By, som har flere eksempler på sykepleiere som har måttet gå helt til topps etter forgjeves å ha prøvd å varsle oppover via legene.

— Sykepleierne som må gjøre dette opplever en stor belastning, og i noen tilfeller også en risiko, sier By.

- Hva slags risiko?

— For at det ikke oppleves som trygt å si fra.

Kulturproblem

Forbundslederen sier kulturen for åpenhet og varsling er et sentralt tema i møter med ledelsen i helseforetakene.

— Dette er jo et klart ledelsesansvar, og det varierer veldig hva lags kultur det er for dette på sykehusene. Ofte mangler det også rutiner både for å lære av egne feil og for å varlse om dem, sier hun.

Jon Helle i Legeforeningen sier han ikke kjenner til at leger er spesielt opptatt av å bekytte hverandre.

— Uansett vet jeg ikke hvor konstruktivt det er å skylde på hverandre. Poenget må være at det blir trygt for alle å si fra, så det blir mulig å lære av feilene vi gjør, sier han.

Skamplett

Kjersti Toppe (Sp) mener den manglende påpenheten på norske sykehus er en "skamplett".

Også Kjersti Toppe (Sp), nestleder i helsekomiteen og lege, reagerer kraftig på de stadig flere historiene om feilbehandling på norske sykehus som ikke får konsekvenser. At ansatte som varsler i tillegg blir utsatt for represalier, betegner hun som "en skamplett".— Spesialisthelsetjenesten er jo en høyrisikobransje. En slik kultur er en trussel mot selve helsevesenet. Det er som om oljebransjen skulle kamuflere sine feil, sier Toppe, som tror en forklaring på "ukulturen" kan være at sykehusene er så opptatt av omdømme, at det ikke blir rom for å la fagfolk si fra. Hun mener uansett det nå har kommet så mange troverdige historier at det ikke er noen grunn til å tvile på bildet som tegnes.

Les også:

Les også

– Følte vi møtte en helsemafia

— Dette kan vi ikke sitte og se på. At helsevesenet ikke vil lære av feil og til og med prøver å skjule dem, er totalt uakseptabelt.

- Hva mener du som helsepolitiker må gjøres?

— Vi hadde jo en runde i forrige periode. Vi sa nei til å opprette en egen "havarikommisjon" for helsevesenet, men opprettet en egen utrykningsgruppe under Helsetilsynet, sier Toppe, som nåe er usikker på om de nye ordningene har vært nok til "å røske opp" i praksisen. Spesielt mener hun tålmodigheten med Helstilsynet begynner å bli tynnslitt.

— Enten må de skjerpe seg og fungere som et tilsyn. Eller vi må opprette en havarikommisjon. Og da trenger vi ikke Helsetilsynet, sier Toppe.

Toppe vil nå be helseminister Bent Høie fortelle Stortinget hvordan regjeringen vil følge opp disse sakene så snart Stortinget er samlet igjen..

Ulik åpnehet

Leder av Stortingets helse- og omsorgskomité, Kari Kjønaas Kjos (Frp), opplyser at det er forskjell på hvor mange uønskede hendelser sykehusene rapporterer inn.

Leder ii Stortingets helsekomite Kari Kjønaas Kjos (Frp), mener det tar tid å snu inngrodde mønstre på sykehusene.

— Og jeg tror ikke det handler om reelle forskjeller i antall hendelser, men en forskjell i hvor åpne de er om hendelsene. Derfor er jeg opptatt av at vi skal gi ros til de sykehusene som er flinke til å være åpne og ærlige, sier hun.Kjos mener det er et ledelsesansvar på sykehusene å gjøre de ansatte trygge på at de ikke vil møte på represalier dersom de er åpne om uønskede hendelser.

— Represalier er helt uakseptabelt, sier hun.

Hun mener imidlertid at vi "er på riktig" vei når det gjelder åpenhet i sykehusene.

— Det har vært mye mer snakk om åpenhet de siste årene. Det er nå forventninger om en mer åpen kultur. Men det tar tid å snu på inngrodde tankemønstre, sier hun