Norge

Ombud skal verne studenter mot trakassering

Studenter over hele landet skal få ombud som passer på rettighetene deres og hjelper dem i trakasseringssaker. Regjeringen sender nå lovforslaget på høring.

Utdanningsinstitusjonene må ha tiltak på plass for å hindre krenkende, skremmende og ydmykende handlinger, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø. Her er hun fotografert mens hun presenterer opptaket til høyere utdanning i sommer. Fredrik Hagen / NTB scanpix

 • NTB

Stortinget ba i februar regjeringen om å lage et lovforslag. Det skjedde mens historier om seksuell trakassering dukket opp i mange deler av samfunnet, også innen utdanningssektoren.

Allerede i fjor høst fremmet Arbeiderpartiet forslaget om at alle utdanningsinstitusjoner må sikre at studentene skal ha tilgang til et eget ombud. Senere sluttet også regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre seg til.

– MeToo har aktualisert og tydelig vist behovet for studentombud. Seksuell trakassering har vist seg å være et problem også ved noen utdanningsinstitusjoner, og det må vi gjøre alt vi kan for å stoppe. Med dette lovforslaget vil vi synliggjøre institusjonenes ansvar på en bedre måte, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Lavterskeltilbud

Et studentombud er en uavhengig bistandsinstans i studiesaker og et lavterskeltilbud for saker om trakassering. Studentombudet skal veilede studenter i forbindelse med klager og bidra til å løse saker på lavest mulig nivå, påpeker hun.

Nybø sier at utdanningsinstitusjonene må forebygge trakassering og ha tiltak som skal hindre krenkende, skremmende og ydmykende handlinger.

I dag har ti utdanningsinstitusjoner egne studentombud. Med forslaget som nå sendes på høring, må alle utdanningsinstitusjoner sørge for at deres studenter har tilgang på et ombud, men mindre institusjoner kan gå sammen om ordningen. Både universiteter, høgskoler og fagskoler omfattes av kravet.

De skal for eksempel hjelpe studentene hvis den faglige kvaliteten på utdanningene svikter, og de skal gi studentene uavhengige og upartiske råd og bistand i saker som angår dem. Ombudene kan hjelpe til med å løse en sak på et lavest mulig nivå, og skal kunne svare på spørsmål om studenters rettigheter og plikter.

Regjeringen sender samtidig ut et forslag om lovendring som skal gi studenter med funksjonsnedsettelser rett til tilrettelegging.

– En kjemperessurs

Leder Håkon Randgaard Mikalsen i Norsk studentorganisasjon er glad for at lovforslaget nå kommer. Han påpeker at det er mange studenter som ikke har noe ombud i dag.

– Ved de institusjonene hvor det finnes studentombud, legitimerer de sin rolle til fulle. Det er en kjemperessurs for studentene, og vi er utrolig glade for at det nå kan bli en realitet for alle studenter, sier Mikalsen til NTB.

Ombudet kan jobbe både systematisk og med enkeltsaker for å passe på at studentenes rettigheter håndheves, og at institusjonene følger loven, påpeker han.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Skolepolitikk
 2. Seksuell trakassering
 3. Iselin Nybø
 4. Politikk

Relevante artikler

 1. SPORT

  Utdanningsdebatten i Idretts-Norge har blusset opp igjen: – Unødvendige barrierer

 2. NORGE

  UiO kritisk til at utdanningsministeren ikke tillater kjønnskvotering på psykologistudiet

 3. LEDER

  Aftenposten mener: Riktig med lavterskeltilbud mot seksuell trakassering

 4. NORGE

  Stor studentundersøkelse: En av fire utsatt for seksuell trakassering. – Helt forferdelig, synes studenter.

 5. NORGE

  Fraråder studenter å ta utveksling i Storbritannia til høsten

 6. NORGE

  Fortsatt øker andelen studenter med psykiske problemer