Norge

Faren pågrepet fredag ettermiddag

Politiet pågrep fredag ettermiddag den 30 år gamle mannen som sammen med sin 41 år gamle kone er dømt for grove seksuelle overgrep mot parets smågutter og deres ti år eldre halvbror.

Småguttenes fostermor var den som først fikk høre om overgrep. -Det var grusomt å høre på, forklarte hun som vitne i lagmannsretten.
  • Andreas Bakke Foss
    Journalist

Kvinnen har i over ett år sittet i varetekt, og politiet vil be tingretten om at også ektemannen blir varetektsfengslet.

Politiet mener at den alvorlige saken, den strenge dommen og hensynet til den alminnelige rettsfølelse tilsier at begge de dømte må holdes i varetektsfengsel og ikke gå fritt rundt ute i samfunnet. Når dommen er rettskraftig vil begge overføres til soning av det som er en av de strengeste overgrepsdommer som er avsagt i Norge. De to vil anke til Høyesterett fordi de mener de er uskyldige.

-Jeg kan bekrefte at den domfelte mannen er pågrepet, sier politiadvokat Anne Siv Åvitsland ved Romerike politidistrikt. Åvitsland var sammen med statsadvokat Peter Andre Johansen aktor under rettssaken i Eidsivating lagmannsrett. De to var aktorer også da saken første gang ble behandlet i Øvre Romerike tingrett og i en tidligere runde i Eidsivating lagmannsrett.

Også da Øvre Romerike tingrett dømte de to til 17 års fengsel i januar i år, ble ektemannen pågrepet og varetektsfengslet. Hans kone, de tre barnas mor, var da allerede varetektsfengslet fordi hun hadde brutt besøksforbudet og forsøkt å påvirke den eldste sønnen til å endre forklaring.

-Påtalemyndigheten er fornøyd med resultatet og dommen, og at de to tiltalte er dømt for de mange forholdene som er nevnt i tiltalen, sier statsadvokat Peter Andre Johansen.

-Guttene har fått fred

-Guttene er veldig fornøyd. Jeg er også svært fornøyd med utfallet. Faren er pågrepet, og guttene har fått fred, sier bistandsadvokat Gunhild Lærum, som er tilfreds med at hun har fått være med på å skrive historie; en historisk streng dom og hvor guttene er blitt trodd i sine fortellinger om seksuelle overgrep og vold — overgrep mot hjelpeløse barn som knapt noen gang er beskrevet i en norsk rettssal.

Bistandsadvokaten la i sin prosedyre vekt på at guttene har hyppige mareritt om natten, og drømmer at foreldrene skal komme og drepe dem.

Eidsivating lagmannsrett mener at guttenes forklaringer er troverdige, og at de styrkes av tegninger og av detaljerte beskrivelser av lukt, smak og følelser, opplevelser barn ikke kan beskrive uten å ha opplevet det selv.

I tillegg til fengselsstraffen er ekteparet dømt til å betale 900 000 kroner i oppreisning til hvert av barna, tilsammen 2,7 millioner kroner.

Det er trolig den største oppreisningssummen som er tilkjent til nå i norsk rett for seksuelle overgrep. Bistandsadvokaten tok i retten forbehold om at ytterligere erstatningskrav kan bli rettet mot foreldrene, når det etter hvert blir klart hvor store og varige skader guttene er påført. Alle de tre guttene får terapi og tett oppfølging.

De to ble tidligere dømt til 17 års fengsel i Øvre Romerike tingrett, men anket dommen. De har hele tiden nektet straffskyld i en av de mest alvorlige overgrepssaker i norsk rettshistorie.

Overgrepene mot de minste guttene skal ha begynt da de var ett og to år gamle, mot den eldste sønnen da han var seks år.

Aktor med påstand om 19 år

Statsadvokat Per Andre Johansen la ned påstand om 19 års fengsel for ekteparet.

- Dette er psykisk drap. De tiltalte har ikke tatt livet av barna, men de har fratatt dem livet, sa statsdavokaten i sin prossedyre i Eidsivating 19. juni.

— Denne saken sprenger grenser for de fleste. Du tror det ikke før du ser det. Barna ble dolket i ryggen av sine nærmeste omsorgspersoner. Handlingene hadde et sadistisk preg, og innebærer psykisk drap på barna. De tiltalte har ikke tatt livet av barna, men de har frarøvet dem livet, sa statsadvokat Johansen i retten.

Forsvarere krevde frifinnelse

Forsvarer Siri Langseth sa i sin prossedyre at dommerne i lagmannsretten ikke kan ta hensyn til de forklaringene de to yngste sønnene og deres nesten ti år eldre halvbror har gitt om langvarige, massive overgrep.

Sammen med kollega Unni Friis la hun ned påstand om at begge de overgrepstiltalte måtte frifinnes.

Forsvarerne mener at fosterforeldre, barnevernsansatte, lærere og andre involverte har stilt ledende spørsmål og fått barna til å tro at de har opplevd noe som ikke har skjedd.

- Vi står overfor en alvorlig tiltale som vekker de sterkeste avskyreaksjoner, da må det også stilles strenge krav til bevisene. Vi påstår ikke at barna lyver eller bevisst forteller usannheter. Aktor og bistandsadvokaten bruker begrepet lyve når vi ikke tror på barnas forklaring, det er som å appellere til dommerne slik at de skal få dårlig samvittighet, sa Langseth i retten.

— De to dømte er veldig skuffet og dommen vil bli anket, sier Unni Friis, en av forsvarerene.

Les også

  1. Aktor krever 19 års fengsel for overgrep mot tre brødre

  2. Onkel: Aldri sett tegn til seksuelle overgrep

-Vi er fornøyd med dommen. Den alvorlige saken gjør at også den dømte ektemannen nå er pågrepet, sier statsadvokat Peter Andre Johansen og politiadvokat Ann Siv Åvitsland.