Aldri før har så mange klaget til Sivilombudsmannen

Aldri før har så mange klaget til Sivilombudsmannen på norsk forvaltning. I fjor mottok sivilombudsmannen over 3.600 klager, over 500 flere enn året før.

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger har mottatt over 3.600 klager i 2017. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

I alt mottok sivilombudsmann Aage Thor Falkanger 3.604 klager og henvendelser. Dette er en økning på 16 prosent, fra 3.111 klager i 2016.

Økningen i antall klager fortsetter inn i 2018, opplyser sivilombudsmannen.

Det vi klager aller mest på, er saksbehandlingstid og manglende svar. I 2017 avsluttet Sivilombudsmannen 850 saker der dette var årsaken.

En overvekt av klagene, hele 73 prosent, retter seg mot statlig forvaltning. De fleste klager på statlige forvaltningsorganer retter seg mot fylkesmennene og Nav. Fylkesmennene har fått 646 klager, mens Nav ble klagd inn 560 ganger. Kommunal forvaltning har fått 726 klager.

Mange saker avvises

Mer enn halvparten av klagene i 2017 ble imidlertid avvist, og denne andelen har holdt seg relativt stabil (opp 7 prosentpoeng fra 2016).

-Halvparten av avvisningene skyldtes at sakene fortsatt var til behandling i forvaltningen. Andre vanlige grunner til avvisning er at saken er uegnet, har utilstrekkelig klagegrunn, eller at saken er foreldet.

Det er dessuten få av sakene som ender med kritikk av den eller de det klages mot. Kun 9 prosent, eller 136, av de realitetsbehandlede sakene ble avsluttet med kritikk eller med henstilling til forvaltningen om å se på saken på nytt.

Hele 65 prosent av sakene ble derimot avsluttet uten kritikk. I 26 prosent av tilfellene har saken løst seg mens den har vært til behandling hos ombudsmannen.

Ikke mer misfornøyde

Men økningen i antall klager trenger ikke bety at vi er mer misfornøyde enn tidligere. Falkanger tror det rekordhøye klageantallet skyldes at de i 2017 prioriterte å øke kunnskapen om ombudsmannsinstitusjonen etter bud fra Stortinget.

Blant annet har de etablert nye nettsider med forbedret tjeneste for innsending av klage, mener Falkanger.