KLP har kalt inn Hydro til møte – forventer opprydning

KLP, som er en av Hydros største aksjonærer, forventer at aluminiumsprodusenten rydder opp etter utslippene i Brasil. KLP har kalt inn Hydro til møte.

KLP vil ta opp situasjonen i Brasil i et møte med Hydro etter påske. Hydro-direktør sier utslippsskandalen er den største krisen han har opplevd i sjefsstolen. Bildet: Administrerende direktør i Hydro Svein Richard Brandtzæg.

KLP ser alvorlig på at Hydro har innrømmet utslipp i Brasil, skriver Dagens Næringsliv (DN). Produksjonen ved anlegget Alunorte går for tiden for halv maskin, og selskapet måtte stenge et deponi etter å ha brutt påbud fra lokale miljømyndigheter.

Hydro nektet lenge for at utslipp fra anlegget hadde forurenset drikkevannet i området. Selskapet har etter hvert innrømmet utslipp av pH-behandlet regnvann, men Hydro-direktør Svein Richard Brandtzæg sier til Finansavisen at det er snakk om ulike utslipp.

To saker

– Dette er egentlig snakk om to forskjellige saker. Det er rødslamsdeponiene som er kritiske. Her har kravene vært ivaretatt, med unntak av det var for lavt fribord i en periode, men det har altså ikke vært overrenning. Det føler vi oss ganske trygge på, sier Brandtzæg til avisen. Det er situasjonen ved rødslamsdeponiene som har ført til at produksjonen måtte halveres.

Utslippet selskapet har innrømmet er regnvann som kan inneholde bauksittstøv og lut. Det ble sluppet for å forhindre oversvømmelse fra deponiet.

– For å fjerne overskuddsvann, sendte vi ut regnvann gjennom Canal Velho. Men vi har ingen indikasjoner på at dette har hatt negativ effekt på miljøet, sier Hydro-sjefen til NTB.

– Vi var redde for at rødslamanlegget ville komme i en kritisk situasjon. Det var en beslutning de måtte ta, sier han om beslutningen om å slippe ut vann uten tillatelse fra myndighetene.

Satellittbilde av Hydro Alunortes anlegg i Brasil.

Møte etter påske

– Dette er en meget alvorlig sak for Hydro, og som investor følger KLP utviklingen nøye, sier Anne Karin Kvam om utslippene i Brasil. Kvam er leder for ansvarlige investeringer i KLP. Fond forvaltet av selskapet er Hydros tiende største eier og sitter på 1,3 prosent av aksjene i selskapet.

– Vi har avtalt et møte med dem etter påske hvor vi skal ta opp denne saken. Vi forventer at Hydro tar ansvar for eventuell opprydning og begrenser skadevirkningene, og at selskapet kartlegger årsaken og tar nødvendige grep for at dette ikke oppstår igjen, sier Kvam.

Også Storebrand ser på utslippsskandalen som en «alvorlig hendelse»

– Vi forventer at Hydro rydder opp, og får på plass solide rutiner slik at ikke noe lignende skjer igjen, sier bærekraftssjef Harald Bjugstad-Holm.