Norge

Brende: - Russland står i dag isolert

Russland hadde ingen rett til å intervenere i Ukraina og annektere Krim-halvøya, fastslo utenriksminister Børge Brende i Stortinget tirsdag.

Børge Brende Aas, Erlend

 • Geir Salvesen

Brende gikk rett i strupen på Russland da han startet sin utenrikspolitiske redegjørelse. Han tilbakeviste på punkt etter punkt russernes begrunnelse for å innlemme Krimhalvøya og byen Sevastopol i Den russiske føderasjon.

— I hjertet av Europa er vi i dag konfrontert med alvorlige brudd på folkerettens grunnprinsipper og en maktpolitikk som tilhører en annen tid. La meg være helt klar på hva vi nå er vitne til: For første gang siden 2. verdenskrig har en europeisk stat med makt annektert en del av et naboland. Folkerettslig har ingen stat rett til å intervenere overfor andre stater med væpnet makt gjennom tvang og annen utilbørlig innblanding, enten de gjør det selv eller gjennom støtte til lokale aktører, sa Brende.

Les også:

Les også

Stoltenberg med hard Russland-kritikk

Overgrep?

Han viste til at Russland begrunner sine handlinger med behovet for å beskyttet russiskspråklige utenfor landets grenser. De påberoper seg også historiske rettigheter:

— Det finnes ingen uavhengige rapporter om overgrep mot russiskspråklige minoriteter på Krim eller i det østlige Ukraina. Dersom Russland virkelig mener at det foregår overgrep i stor skala, burde landet ha benyttet seg av mekanismene som er etablert med tanke på slike situasjoner, innenfor rammene av FN, Europarådet og Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE). Det har Russland ikke gjort, konstaterte Brende.

Utenriksministeren sa at dette er en krise som angår oss alle, men som allikevel ikke er et bilateralt spørsmål mellom Norge og Russland.

— Det er i Norges interesse å fortsette samarbeidet med Russland om utfordringer vi bare kan finne løsninger på i fellesskap, innen ansvarlig ressursforvaltning, miljøvern og økonomi. Norge ønsker å videreføre den gode kontakten som allerede finnes mellom våre to folk. Den har ført til åpnere grenser og større gjensidig forståelse - ikke minst i nord.

NATO

Brende snakket mye om NATO, men uten å gå inn på spekulasjonene rundt Ap.-leder Jens Stoltenberg som ny generalsekretær. Han sa blant annet at NATO er historiens "mest vellykkede allianse" som fortsatt vil være grunnpilaren i vår sikkerhetspolitikk.

— Forholdet mellom USA og Norge er tettere enn noen gang, og USA forblir vår viktigste allierte.

Utenriksministeren forsikret om at Norge vil bidra til å bevare NATOs forsvarsevne og styrke alliansens politisk slagkraft.

— For Norge har NATO-medlemskapet vært en forutsetning for å utvikle et godt naboskap med Russland. Alliansen har styrket stabiliteten i nord ved å gi tyngde til vår egen kapasitet og innsats. Russland har hatt grense mot NATO i nord siden 1949. Dette er Russlands mest fredelige grense.

Les også:

Les også

Norge innstiller militære aktiviteter med Russland

Kutte bistandsland

Regjeringen skrev i den såkalte "Sundvolden-erklæringen" at det er for mange land som mottar norsk bistand. Det er behov for å konsentrere, fastslo Børge Brende overfor Stortinget tirsdag.

— I dag er den norske bistanden spredt på 112 land og en rekke tematiske områder. En sterkere konsentrasjon gjør bistanden mer effektiv. Dette har også OECD pekt på i sin gjennomgang av norsk bistand. Et første steg i en slik omlegging kommer i neste års budsjett, sa Brende. Som ikke ville tallfeste antall land som han mener bør stå igjen etter kuttrunden.

Tidligere bistandspolitisk talsmann i Høyre, Peter S. Gitmark, anslo overfor Aftenposten i forrige stortingsperiode at tallet burde ligge mellom 20 og 40 land.

Les også:

Les også

Norge gir bistand til mer ennhalvparten av verdens land

Afghanistan

Ifølge Brende har overføringen av sikkerhetsansvaret fra NATO til afghanerne "gått etter planen". Noe som alle observatører neppe er enig. Norge vurderer i hvert fall hvordan vi skal bidra videre. Brende varslet at han og forsvarsministeren skal holde en egen redegjørelse om Afghanistan for Stortinget i juni.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. VERDEN

  Putin besøker Russland-anekterte Krim

 2. VERDEN

  Oppheting av Russland-Ukraina-konflikten bekymrer

 3. VERDEN

  Carl I. Hagen støtter russerne på Krim

 4. NORGE

  Brende om Norges Afghanistan-innsats: Ambisjonene var for høye

 5. NORGE

  Den russiske ambassaden sier forholdet til Norge ikke er holdbart. Statsministeren kaller det propaganda

 6. NORGE

  Stoltenberg advarer NATO-landene mot å stanse økningen av forsvarsutgiftene